KONFRONTÁCIE by

by 11. 4. 2011

14. januára 2011, teda na deň presne päťdesiat rokov od prvej neverejnej Konfrontácie, sa v bratislavskej galérii Cypriána Majerníka konal krst knihy a súhrnný výstavný návrat voľného umeleckého zoskupenia s jasne demonštrovaným nefiguratívnym programom. Dobová závažnosť hnutia – pričom pojem hnutie možno nie je ten najpresnejší – sa dá rozpoznať už za legendárnym Matuštíkovým termínom Nástup 1961. Zásluhy výtvarníkov Bratislavských konfrontácií, medzi ktorými spomeniem aspoň Mariána Čunderlíka, Rudolfa Filu, Jozefa Jankoviča, Dagmar Kočišovú, Eduarda Ovčáčka alebo Miloša Urbáska, samozrejme nikto nespochybňuje. Výčitkou domácej umenovede však je, že takáto súborná knižná a výstavná retrospektíva sa objavila až po päťdesiatich rokoch. Čiže v čase, kedy mali byť Konfrontácie už dávno videné z odlišných perspektív a v nových, možno prekvapivých alebo doposiaľ nepoznaných súvislostiach. Takisto, pri prechode pár malými miestnosťami Galérie Cypriána Majerníka sa  vnucuje myšlienka, či by si výstava, opätovne predstavujúca diela z jednotlivých Konfrontácií, nezaslúžila väčší a hlavne reprezentatívnejší priestor. Táto výčitka je však čiatočne ošetrená argumentom, že práve v Galérii Cypriána Majerníka sa konala piata, čiže druhá verejná a posledná bratislavská, Konfrontácia. V každom prípade je prínos výstavy a najmä masívnej publikácie autorov Sabiny Jankovičovej a Juraja Mojžiša neodškriepiteľný, dôvody restov z minulosti by sa dali jasne vystopovať a predsa len, raz táto základná kniha vydaná musela byť a výstava musela vzniknúť. Pri listovaní knihou sa vynára ešte jedna otázka. Keď sa už autori tak perfektne trafili do jubilea nástupu, keď sa rozhodli aspoň čiatočne priestorovo a obsahovo rekonštruovať pôvodné výstavné udalosti, prečo nevyužili neuveriteľne bohatý dokumentačný a archívny materiál, publikovaný v knihe, aj v rámci výstavy? Možno je táto otázka ovplynená súčasným trendom „archívnych“ expozícií. No práve Bratislavským konfrontáciám, ktoré boli v neposlednom rade aj sociálnym „úkazom“, by takýto prístup svedčal. A zrejme by ešte trochu vyzdvihol výborné abstraktné diela, ktoré boli predsa vo svojej dobe a priestore také radikálne, a ktorých radikálnosť môže byť v nových podmienkach o čosi tažšie čitateľná.

Pohľad do inštalácie výstavy Konfrontácie v bratislavskej Galérii Cypriána Majerníka. Foto: archív galérie.

Katarína Gatialová

More stories by

Katarína Gatialová