MICHAL KALHOUS by

by 11. 4. 2011

Výstava Michala Kalhouse Rýč, míč, klíč prezentuje soubor černobílých fotografií, které vznikly v letech 2008–2010. Soubor obsahuje kolem šedesáti velkoformátových fotografií, v Galerii Emila Filly je jich vystaveno kolem šestadvaceti. Koncept výstavy je introspektivně zacílen na přehodnocení dosavadních hodnot na pozadí životních změn, které s sebou přináší role manžela a otce. Rodinné a domácí prostředí autor s citem dokumetuje a sonduje. Signifikantními prvky výstavy jsou zdůraznění těchto nových rolí autora – fotografa, který tvoří doma, a reflexe jeho současných pocitů.

Kalhous prostřednictvím média fotografie zaznamenává mechanismy banálních událostí. Zaměřuje se především na předměty mnohdy každodenní potřeby, které pomocí zvolené kompozice zdůrazňuje a v rámci užití černobílých zvětšenin posouvá do nostalgické atmosféry, kterou podtrhuje snímky, na nichž jsou jeho blízcí. Osobitý přístup Michala Kalhouse, který se projevuje důrazem na věcnost, cykličnost a všednost, patří již od devadesátých let k výrazným projevům konceptuálního proudu černobílé fotografie u nás.

Vedle Kalhouse na výstavě můžeme zhlédnout šest barevných fotografií a dvě video-prezentace od Michaely Thelenové s názvem Až se vrátíš domů z práce, bude krásně uklizeno… Michaela Thelenová se dlouhodobě zabývá principy rodinných a partnerských vztahů. Kalhous Thelenovou k výstavě přizval, aby byl přítomen pohled na stejné téma i z druhé, ženské strany. Výstava je na téma praktické disertační práce na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Kurátorem výstavy je Michal Koleček.

MICHAL KALHOUS, pohled do výstavy Rýč, míč, klíč, 2008-2010, fotografie, foto: MartinPolák.

Lenka Sýkorová

More stories by

Lenka Sýkorová