MICHAL ČERNUŠÁK by

by 11. 4. 2011

Michal Černušák je jedným z autorov, ktorých tvorba výrazne zasiahla do vývoja slovenskej maľby v rámci jej silného nástupu v druhej polovici “nultých” rokov. Černušákova tvorba si od svojho debutu vytrvalo razí vlastnú cestu z hľadiska skúmaných tém i maliarskych techník. Jeho dlhodobá štýlová vyhranenosť v istej fáze spôsobila obavu, že skorý úspech u mladého maliara spôsobí skĺznutie do slepej uličky osobnej maniery, no po krátkej zdanlivej odmlke autor svojich divákov presviedča o opaku.

Výstava Playing with God je predstavením Černušákovej tvorby z posledných rokov. Bola nainštalovaná v dvoch bratislavských galériách a sprevádzal ju výpravný plnofarebný katalóg, čo je v našej výstavnej praxi u mladého autora skôr výnimočným javom.

Už pri vstupe do výstavných autorov galérie v NOC bol návštevník konfontovaný s veľkolepým efektom dynamicky nainštalovanej 6 x 9-metrovej iluzívnej maľby o váhe 3,5 tony. Černušák vždy inklinoval k monumentálnemu prejavu, jeho námetmi boli od začiatku veľkomestá zo zníženej, či naopak vtáčej perspektívy, pomocou čoho vždy plátna napĺňal pocitom priestoru a vťahujúcou dynamikou. Táto téma postupne transformovala od skúmania urbánnych štruktúr cez zapájanie ľudského elementu v podobe megalomanských, ideologicky podfarbených výjavov až po súčasné “barokové sci-fi”. Historizujúce východiská nie sú pre autora iba nositeľom efektu. Koláž ideológií a konšpiračných paranojí, civilizačných anomálií, fenomén diktatúry a ideologických nátlakov – to všetko vo vizuálnom mixe spájajúcom súčasnú maľbu so senzuálnym historizmom. V rámci súčasnej slovenskej maľby ide o odvážnu tému i spracovanie. Ambiciózne umelecké zámery však mierne rušia nedostatky výstavného priestoru a tiež fakt, že pre úplnosť zážitku človek musí putovať na dve rôzne miesta. Mladý maliar sa slovenskej scéne svojou tvorbou pripomenul grandiózne. Z výstavy si však divák môže odniesť aj miernu obavu, či nám súčasní umelci nezačínajú z možností miestnych výstavných priestorov vyrastať.

MICHAL ČERNUŠÁK, Sleeping awake, 600×900 cm, akryl a olej na plátne, 2011, foto: archív autora.

Diana Majdáková

More stories by

Diana Majdáková