VASIL ARTAMONOV, PAVEL STEREC by

by 11. 9. 2011

Typ projektu, ktorý Vasil Artamonov (1980) a Pavel Sterec (1985) v kuratele Vjery Borozan uviedli v bratislavskej Galérii Hit, nevidíme na Slovensku často. Jej téma aj forma sa vymyká tradičnému rámcu umenia, na ktorý je naše publikum zvyknuté. Výstava, ktorá je založená na určitom (sociálnom) výskume a dokumentácii, je skôr typická pre české umelecké prostredie. Reflektovanie týchto tendencií a konfrontácia so slovenskou scénou je preto veľmi dôležitá.

Vasil Artamonov pôsobí v Čechách väčšinu svojho života, no aj napriek tomu je pre jeho postkonceptuálne tendencie typický návrat k domácim koreňom a vplyvom ruského konštruktivizmu a futurizmu. Podobne ako Sterec pracuje s rôznymi médiami, hoci východisko jeho tvorby je v maľbe. Pre tvorbu Pavla Sterca je typická infiltrácia do rôznych sociálnych skupín a miest či práca s miernou iróniou a postkonceptuálnymi myšlienkami. Využíva hlavne akcie a vytváranie objektov.

Vo svojom novom spoločnom projekte (spolupracovali už na projekte pre Bienále mladého umění Zvon 2010 nazvanom Zápis událostí v kraji) sa zaoberajú témou skupinového elitárstva nadpriemerne inteligentných ľudí. Jednotlivých členov sa pýtali na fungovanie spoločenstva, zaujímali ich hodnoty a názory na otázky súvisiace s inteligenciou. Autori dokonca našli určitú paralelu medzi umelcami a členmi tohto spoločenstva. Podľa nich ich spája akási izolácia a myšlienky o možnosti „zmeniť svet“. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že sa autori zaoberali náročnejšou tematikou, samotný projekt bol predstavený veľmi komplexne a čitateľne. Gros výstavy – výskum – bolo prezentované vo forme lightboxov. Celá tematika bola podporená ďalšími dôležitými výstupmi a to objektom hlavy s naznačenými centrami v mozgu (ktoré však boli odlišné od tých reálnych) a projekciou, ktorú tvorili ilustrované návrhy erbov vytvorených na základe odpovedí nadpriemerne inteligentných ľudí. V neposlednom rade výstavu dotvárala ilustrácia Alexeya Klyuykova (známy hlavne z dlhoročnej spolupráce s Artamonovom) a esej Martina Škabraha.

PAVEL STEREC & VASIL ARTAMONOV, pohľad do inštalácie výstavy What keeps elites alive?, 2011, foto: Marko Horban.

Michal Stolárik

More stories by

Michal Stolárik