DIG GALLERY by

by 11. 12. 2012

Lýdia Pribišová: Kto stojí za vznikom DIG gallery? Čo vás viedlo k jej založeniu?

Richard Kitta, art director: Projekt DIG gallery je jednou z nosných aktivít kreatívnej skupiny DIG (Digital Intervention Group), ktorá vznikla v roku 2010. Súčasnú podobu DIG gallery sme vykreovali spoločne s Michalom Murinom. Povedali sme si, že z toho, čo robíme, chceme mať aspoň mentálny profit, preto je v podnázve galérie použitý slogan „non-conflict & research space“. Dôvodov, prečo sme sa rozhodli vytvoriť v Košiciach galériu orientovanú na nové médiá, je viacero, v princípe však ide o vytvorenie špecifického lokálneho art & science centra, ktoré spája autonómnych, už existujúcich operátorov v oblasti vedy, technológií, umenia a edukácie, v kooperácii so zahraničnými partnermi. Zároveň nechceme kopírovať obdobné existujúce centrá, preto vznikol aj náš ďalší slogan: „New media folklore“.

LP: Aké je programové zameranie galérie?

RK: Ako som spomenul, chceme prezentovať umenie nových médií, nové prístupy v súčasnom počítačovom a digitálnom umení, zároveň by sme radi spolupracovali s relevantnými (open-source) komunitami umelcov a inštitúciami, a čo najužšie komunikovali s verejnosťou. Pre našu geografickú zónu je typické, že disponuje odborným potenciálom a výstupmi, ktoré sa len veľmi sporadicky alebo neatraktívne popularizujú, a potom je tu široká verejnosť, ktorá je buď dezorientovaná, alebo sa o túto sféru nezaujíma.

LP: Ide o nekomerčnú galériu? Ak áno, ako je financovaná?

Ide o non-profit model, ktorý je do veľkej miery závislý na grantových schémach, zároveň je dopĺňaný o komerčné podporné aktivity. Tento support je nevyhnutný, na druhej strane prináša inšpiratívne pohľady zvonku, ktoré je možné kreatívne využiť. Táto téma súvisí aj s problémom slovenského variantu kreatívneho priemyslu. Zatiaľ sa o tom iba hovorí.

RK: V akých priestoroch galéria sídli?

LP: DIG gallery sídli na Strojárenskej ulici v Košiciach, blízko mestského centra. Ide o pôvodný, dnes už historický komplex tabakovej továrne. Časť priestorov, v ktorej sa nachádza aj DIG gallery, momentálne prevádzkuje tím Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry ako alternatívu za Kasárne Kulturpark, ktoré sú v rekonštrukcii. S DIG gallery okupujeme špecifický priestor, ktorý má svoju auru, určité nevýhody spojené s jeho prevádzkou sa snažíme povýšiť na princíp.

LP: Priblížte, prosím, aktuálne prebiehajúcu výstavu.

RK: Aktuálna medzinárodná výstava Life Affairs / Aféry života je venovaná BioArtu a zároveň je otvárajúcou výstavou DIG gallery. Teší nás, že ide o prvú ucelenú exhibíciu Bio- Artu u nás. Kurátorka Martina Ivičič zadefinovala túto výstavu ako prierez súčasnou svetovou bioartovou scénou. Divák môže uvidieť rozličné prístupy umelcov a biológov, ktorí reflektujú najmä otázky typu: „Má človek právo vstupovať do genetického kódu?“ a podobne. Headlinerkou výstavy je Polona Tratnik zo Slovinska (Ars Electronica, 2008), ktorá sa u nás prezentuje projektom Hair in Vitro.

Bližšie: diggallery.sk

Lýdia Pribišová

More stories by

Lýdia Pribišová