JOSEF DABERNIG by

by 30. 1. 2014

Po odstúpení Borisa Ondreičku z postu riaditeľa a krátkom pôsobení Laca Terena má od augusta tohto roku iniciatíva tranzit.sk novú riaditeľku, historičku umenia pochádzajúcu z Rumuska, Judit Angel. Judit Angel pôsobila od roku 1998 ako kurátorka v Műcsarnoku – Kunsthalle v Budapešti. Prvou výstavou v jej kurátorskej koncepcii pre bratislavský tranzit.sk bola prezentácia rakúskeho umelca Josefa Daberniga (1956). Dabernigova tvorba sa postupne modifikovala od sochárstva k iný mmédiám – inštaláciám, objektom, textu, fotografii a filmu.
Výstavný projekt Textuálna fotografia predstavil výber z pokračujúceho fotografického cyklu Panorama a film Lancia Thema (2005). Panorama predstavuje výber 345 fotografií malého formátu. Série fotografií nainštalované na stoloch autor rozmiestňuje v pásoch, čím núti diváka prezerať/čítať si ich postupne. Zábery prezentujú panoramatické pohľady na v podstate vyprázdnené priestory okrajových štvrtí veľkých miest. Anonymné a geograficky nezaraditeľné fotografie ihrísk, štadiónov, pohľadov z okna či opustené budovy vznikli počas Dabernigových ciest po krajinách južnej a východnej Európy, severnej Afriky, Latinskej Ameriky a východnej Ázie. Pomocou digitálnej úpravy dáva fotografiám panoramatický vzhľad a zároveň z nich vytvára akési paradoxné obrazy miest masového stretávania sa ľudí, ktoré zobrazuje takmer prázdne.
Autorov vzťah medzi fotografiou a filmom predstavuje dielo Lancia Thema. Dabernig ako jediný účinkujúci a zároveň režisér i producent v jednej osobe cestuje v Lancii anonymnou prímorskou krajinou. V monotónnom a zdĺhavom road-tripe sa striedajú obrazy na sústredenú jazdu šoféra, okolitú krajinu, nájdenie toho správneho miesta a zhotovenia snímky. Anonymita krajiny a fotografovaného miesta necháva na divákovej predstavivosti, aby si vybudoval vlastnú interpretáciu miesta, ktorú však autor divákovi v náznakoch podsúva.

Pohľad do výstavy Josef Dabernig: Textuálna fotografia, 2013. Foto: Josef Dabernig.

Alexandra Niczová

More stories by

Alexandra Niczová