Josef Bolf by

by 11. 12. 2017

Výstava Josefa Bolfa v GVU v Chebu nese jméno Disintegration, které poměrně výstižně vystihuje směřování autorových nových prací. Bolf v nich dekonstruuje a remixuje různé styly a principy své dosavadní tvorby. Následkem toho vymizela snaha o narativní linku a jednotný příběh, k čemuž patrně přispěla i technika papírové koláže, k níž má umělec tradičně blízko díky paralelnímu používání kresby a malby. V nových obrazech a kolážích se tu tak mísí jeho starší ikonické motivy – pop-artové bubliny vycházející z komiksové estetiky, motivy zvířecích masek, které lze interpretovat jako obranu před vnějším nebezpečím, portréty pojaté voskovou technikou s pozdějším malířštějším výrazem. Postavy znovu dostávají typické oblečení, které dotváří jejich bezejmennou identitu „nikoho“. Opět se ocitáme na Jižním Městě, ale i v lese, připomínán je moment automobilové nehody, objevují se před námi tajemné dveře a schody, temné díry a vodní hladiny. To vše jsou motivy, které mají v kontextu Bolfovy tvorby svůj symbolický význam, přestože není ochoten nebo schopen předložit divákovi jejich doslovný výklad. Na podobném principu spojujícím vzájemně nesouvisející motivy je založena také povídka Ty s prudkými dějovými skoky a výměnami vypravěče, jejíž nahrávka tvoří sluchový doprovod výstavy. Její schizofreničnost může v duchu Bolfovy tvorby odkazovat na různé vrstvy vědomí, paralelní světy, ale i mísení reality s fikcí. Některé plochy pláten zůstávají nově také černé: v duchu psychoanalýzy, s níž má autor zkušenosti, by se daly interpretovat jako chybějící místa v paměti. Souvislosti s psychoanalýzou lze spatřovat také ve věku dětských a dospívajících figur, kdy se utváří vztah jednotlivce ke světu, ale i sobě samému, a kdy na povrch vyplouvají traumata ukrytá v podvědomí. Instalaci z obrazů a různých papírových koláží dokresluje tušová malba na zdi galerie, na níž se opakují určité ikonické motivy, propojující různé úryvky paměti a světy. Bolf tu tak opakovaně prokazuje, že i tvorba vycházející stále ze stejného pramene může být překvapivě bohatá na dílčí experimenty a inovace, které přinášejí stále nové úhly pohledu.

More stories by

Barbora Ropková