Martin Bu by

by 22. 9. 2014

Tvorba Martina Bu výrazne balansuje na hrane medzi voľným solitérnym umením (sochou) a replikovateľným dizajnérskym produktom. Obe tieto polohy sú pre neho typické, tá druhá – „dizajnérsky objekt“ – sa viaže k čítaniu československej histórie, recyklácii masovo produkovaných figurálnych plastík vyrábaných v porcelánových fabrikách v bývalom Československu. Tým je aj čiastočne predurčený materiál, s ktorým Martin Bu dlhodobo pracuje – s kameninou, porcelánom a glazúrou, častokrát s porcelánom ružovým– typickým pre českú provenienciu. Témami jeho prác sú figurálne kompozície: variácie robotníkov zo série Prestávka (2012 – 2013), zvieracie motívy Fenek ušatý (2012 – 2013), séria Astronaut (2012), kde v procese navrhovania využíva digitálne technológie, ktoré vovýsledku aj zámerne priznáva. Je to spôsob jeho posunu, mutácie pôvodnej historicky znovuobjavenej relikvie, charakterizujúc jeho ostatné diela spojené s procesom bádania v dizertačnej práci. Diela z roku 2008 sa venujú futuristickým témam – Spomienkam na budúcnosť, ako nazval Martin Bu sériu váz z kameniny. Od roku 2008 nezávisle pracuje aj s témou militaristických objektov stvárnených v čisto úžitkovom multiplikovateľnom objekte „kuchynského charakteru“ ako vázy, kuchynské stopky v tvare granátu, šálky. Téma vyvrcholila v čisto dekoratívnom objekte – dvojici svietidiel, ktoré pôsobia ako samostatné sochárske objekty. Svietidlá Aerial (2009) z kameniny v čiernom a bielom prevedení v tvare balistických striel s glazúrovým dekórom pripomínajúcim technické vojenské nákresy sa stali načas autorovým výrazným erbovým dielom, keďže boli vystavované a publikované na mnohých európskych dizajnérskych fórach. Martin Bu sa často pohráva s utilitárnym vnímaním objektu, jeho sémantickým významom, ako aj s jeho filozofickým a sociálnym ukotvením.

Martin Bu (1976) je slovenský dizajnér, ktorého tvorba vzišla z širšieho portfólia študijných odborov. Bakalárske štúdium absolvoval v Ateliéri keramiky (Doc. I. Vidrová) a magisterské štúdium na Katedre priemyselného dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (prof. F. Burian). Absolvoval študijné stáže na BMUKK, Ministerstva školstva, umenia a kultúry Rakúskej republiky vo Viedni, na Academy of Fine art and Design v Jeruzaleme a Meymad University v Tel Avive, Ceramics Masterclass, DCCoI Ceramic Skills and Design School, Thomastown v Írsku, získal štipendium FUNDESARTE – Fundación Espaňola Para La Innovación de la Artesiana v Madride.

Martin Bu / Kostol / 2012 / smrekové drevo / výška 45 cm / ed.: 1/5 / foto: Marko Horban.

Ivana Moncoľová

More stories by

Ivana Moncoľová