On The Stage The Gallery Apart / Rím by

by 22. 9. 2014

Pod dojmom z titulu On the Stage som si predstavila, ako sa The Gallery Apart premieňa na veľké pódium, na ktorom by diela troch slovenských umelcov boli jednotlivými scénami spoločnej choreografie. Tá by sa stala, pod taktovkou kurátorky Lýdie Pribišovej, metaforou komplexného vzťahu medzi realitou a jej umeleckou prezentáciou.

Po vstupe do výstavného priestoru stojí návštevník oproti site-specific inštalácii Ilony Németh Auditorium/Hľadisko , čo je mohutná tribúna so sedadlami obrátenými nie k divákom, ale k zadnej stene, na ktorú je premietaná projekcia tej istej prázdnej tribúny. Vo svojej statickosti, vďaka chýbajúcemu priestoru pre javisko, je dielo reprezentáciou seba samého, radikálnym spôsobom vyjadruje nemožnosť dialógu, patovú situáciu. Týmto sa stáva reflexiou potenciálneho nebezpečenstva zlyhania.

V zadnej časti sály inštalované diela Zuzany Žabkovej skúmajú prekážky možnosti komplexného pôžitku z diela. Vo videu Small Odyssey II (2011) niekto hrá na klavíri, ale jediná hudba, ktorú počuť, je zvuk dotyku prstov na klávesnici. Ich ruf zu dir (2011) je prekladom piatich hudobných partitúr Bachovej kantáty, zatiaľ čo For Rrose (2013), s jasným odkazom na alter ego Duchampovej Rrose Sélavy , konkrétne vizualizuje náročnosť akéhokoľvek počúvania vsunutím vatových tyčiniek na uši do červených škatuliek, určených pôvodne na odkladanie šperkov.

Aj projekcia troch videí v jednej úrovni pod názvom Maquette/Maketa od Andrása Cséfalvaya oslavuje zánik utópií. Hlavným hrdinom diela je samotný umelec, ktorý je zobrazený na strednej projekcii. Stelesňuje vykupiteľský mýtus nadčloveka s ambíciou postihnúť všetky funkcie – od réžie, cez recitáciu hercov až po architektúru scénického priestoru, zatiaľ čo v bočných projekciách sa objavujú podoby prázdneho hľadiska divadla.

Diela tejto výstavy sú emblematické spôsobom, akým sa súčasné výtvarné umelecké vyjadrenie stretáva s inými umeleckými disciplínami, a tým vytvárajú spoločnú dramaturgiu.

Pohľad do inštalácie výstavy In the Studio , Ilona Németh Hľadisko III. Pozdrav z Ríma pre Bruce Naumana , 2014 foto: Giorgio Benni.

Maria Rosa Sossai

More stories by

Maria Rosa Sossai