Cséfalvay, Mydla, Piaček Krokus Galéria / Bratislava by

by 20. 12. 2015

Nekonečné debaty o poslaní umenia sú tu od nepamäti. Názory na funkciu, ktorú má zohrávať v spoločnosti a či má potenciál niečo zmeniť, sa líšia. Súhlasím (a išiel by som sám proti sebe, ak by som tvrdil opak), že umenie je pre spoločnosť nutné, ale nie pre každého a pravdepodobne nemá vo svojej forme samostatnú schopnosť urobiť zásadné zmeny. Otvoreného diváka však dokáže emocionálne zasiahnuť, intelektuálne obohatiť, prípadne podnecovať k ďalším úvahám. Bratislavská Krokus Galéria otvorila 14. novembra výnimočný výstavný projekt s názvom 3 verzie , ktorý vznikol ako súčasť Festivalu slobody zameraného na analyzovanie a pripomínanie obdobia totality. Výstava predstavila slovenských vizuálnych umelcov troch rôznych generácií – Andrása Cséfalvaya (1986), Juraja Mydlu (1994) a Martina Piačeka (1972) – a ich pohľad na obdobie pred rokom 1989, na našu prítomnosť a budúcnosť. Vernisáž sa konala deň po tragických udalostiach v Paríži. Téma (či už fyzickej alebo psychickej) slobody, ktorá expozícii dominovala, bola o to nástojčivejšia.

3 verzie nebola tradičnou skupinovou výstavou. Akoby vôbec nebolo podstatné, kto ktorú časť multimediálneho environmentu vytvoril. Trojica autorov samostatnými vstupmi, ale v snahe vytvoriť spoločné dielo skonštruovala prostredie s jasne ohraničeným časovým cyklom. Podlaha galérie bola na pomyselnom rastrovom vzorci posiata kúskami pňov a „dýchajúcimi“ obrazovkami so striedajúcou sa čiernou a bielou farebnou plochou. Každý cyklus odštartoval zvukový vnem, ktorý vytvárali nainštalované zvončeky po celom obvode galérie. Postupné zrýchľovanie zvonenia vygradovalo do momentu, v ktorom sa spustila videoprojekcia – akýsi odkaz pre dnešnú spoločnosť od neidentifikovateľného živočícha z budúcnosti. Výstava síce bola vytvorená na podnet festivalu, avšak vďaka silným asociačným vstupom, metaforám a rôznym podnecujúcim súčastiam predstavila celok, ktorý môže fungovať aj v iných kontextoch. Výnimočné dielo mi opäť pripomenulo energiu, ktorou súčasné umenie môže ešte stále disponovať. Galérii a autorom tlieskam.

Pohľad do inštalácie výstavy András Cséfalvay, Juraj Mydla, Martin Piaček – 3 verzie , Krokus Galéria, 2015, foto: Adam Šakový.

 

Michal Stolárik

More stories by

Michal Stolárik