Jakub Špaňhel Galerie Václava Špály / Praha by

by 26. 3. 2016

Jedinečnost Špaňhelovy ceněné tvorby spočívá především v efektivním nakládání s malířským výrazem. Způsob jeho práce evokuje projev spontánní exprese, pozorovateli však neujde, že si je dobře vědom své technické virtuozity, díky které nemusí vynakládat energii na obhajování obsahové opodstatněnosti svých pláten a divákovi pak nabízí především možnost nechat na sebe působit právě různorodé vizuální kvality obrazů.

Práce z venkovského cyklu představují výraznější změnu výtvarného názoru, kterou Špaňhel prošel v roce 2012. Z časového odstupu se ukázalo, že ani toto úsporné, kaligrafií inspirované provedení nevnímá jako svůj nový osobní styl, ale jako pouhou součást výrazového slovníku. Nicméně právě tato technika nechává vyznít jeho schopnost spojit protikladné entity, jako je harmonie, energie, koncentrace a rychlost. Tento celek je doplněn také výrazněji informelně abstrahovanými tendencemi ( ČNB ), které vyžadují přítomnost názvu, aby opětovně implikovaly účel zobrazeného. Nové cykly motýlů a portrétů jsou potom založeny především na dekorativnosti barevných pigmentů, s jejichž pomocí se Špaňhelovi překvapivě neokázale daří vystihnout atmosféru okamžiku dávno zastřeného neúprosností času.

 

Jakub Špaňhel V lese , 2013 akryl, plátno, 225 × 300 cm foto: archiv Galerie Václava Špály.

 

Barbora Ropková

More stories by

Barbora Ropková