Uchovávanie sveta Slovenská národná galéria / Bratislava by

by 26. 3. 2016

Inštitúcie múzeí umenia, v súčasnej spoločnosti založenej na neustálej cirkulácii obrazov, sú stále viac nútené presnejšie vymedzovať svoju pozíciu a funkciu, a tiež brať do úvahy, ako vnímanie „nemúzejných“ vizuálnych foriem, ktorými sme denno-denne zahlcovaní, vytvára určité vzorce videnia a prežívania. Tieto vzorce si ako diváci zákonite prenášame aj do múzea, ovplyvňujú teda aj naše vnímanie umeleckých diel.

K azda najvýraznejším rysom premien súčasnej vizuality patrí narastajúca technologizácia a digitálne obrazy. Nové vizuálne médiá sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou muzeálnych inštitúcií predovšetkým v rámci rôznych informačných systémov.

Výstava Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku, ktorú nedávno predstavila bratislavská SNG, bola pojednaním o tom, ako v dnešnej dobe múzeum umenia funguje a ako v ňom digitálne vymoženosti môžeme využiť: „Zámerom bolo pripraviť takú výstavu, ktorá by poukázala na prácu múzea a kreatívne sa pokúsila využiť digitálne technológie tak, aby sa nestratilo to najdôležitejšie – artefakt a zážitok.“ Výstava bola prirodzeným vyústením projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva, a zároveň sa pokúsila ukázať, že digitalizácia diela nemusí byť len o tom, že si ho prezriete v počítači.

Čítanie výstavy predurčoval osobitý charakter jednotlivých miestností/kapitol (Inštalujeme, Deponujeme, Objasňujeme, Zaznamenávame, Vystavujeme, Poznámkujeme, Spochybňujeme) odkazujúcich k základným úlohám a činnosti zbierkových inštitúcií.

Popri instantnej zmesi interaktívnej zábavy, ktorú návštevníkom výstavy zabezpečilo práve využitie nových technológií, spočívala jej špecifickosť predovšetkým v spôsobe prezentácie vystaveného materiálu. S objektmi sa tu manipulovalo v rozpore so zaužívaným kunsthistorickým „škatuľkovaním“, mixovali sa artefakty z rôznych historických období, „vysoké“ s „nízkym“, umenie i neumenie, veci regionálnej i nadregionálnej kvality s cieľom odkryť nové roviny významu, podporiť imagináciu a osobnú zainteresovanosť diváka, posilniť väzbu medzi dielom a jeho vnímateľom.

 

Výstava Uchovávanie sveta. Rituál múzea v digitálnom veku v Slovenskej národnej galérii foto: Martin Dökereš, SNG.

 

Naďa Kančevová

More stories by

Naďa Kančevová