Stano Filko Slovenská národná galéria / Bratislava by

by 20. 9. 2016

Počas celej letnej sezóny Slovenská národná galéria v Bratislave prezentovala výstavu Stana Filka (1937-2015) pod názvom Poézia o priestore – kozme v kuratele L. Gregorovej Stach a A. Hrabušického.

Ide o prierezovú sondu do širokospektrálneho diela autora s akcentom na konceptuálnu tvorbu 60. a 70. rokov minulého storočia. Výstava bola dôležitou prezentáciou tohto autora medzinárodného formátu, ktorý predtým nemal mnoho individuálnych výstav s retrospektívnym pohľadom na Slovensku (Košice 2000; Banská Bystrica 2003; Bratislava 2005 a 2012). Prináša jeho veľkú vesmírnu EGOQ-jazdu od Veľkej Hradovej až do kozmického nekonečna. Plasticky približuje spôsob jeho myslenia a práce, základné platformy jeho „fine artu“ a osobitej fil(k)ozofie – vrátane náboženských symbolov, erotiky, piatich dimenzií, čakier, živlov, farieb, happsocov, bielych priestorov a životopisných dát. Na výstave je predstavených takmer 300 artefaktov, kde dominujú konceptuálne idey a diela v podobe projektov, náčrtov, grafík, text-artov, objektov a inštalácií. Akoby Filkovi po celý ten čas išlo o totálnu inštaláciu umenia do života a naopak. O snahu vytvoriť mnohovrstevné vizuálne „univerzálne prostredie“, kde by bol divák súčasťou tejto intelektuálnej hry. Výstava je členená do šiestich základných blokov, jadro ktorých tvorí dobre postavené „cestovanie“ priestorom troch nosných dimenzií a farieb – v 3D biologickej červenej, v 4D kozmologickej modrej a v 5D ontologickej bielej, až ku konceptu úplnej nuly, veľkého Nič (1967), prázdnoty a duchovnej celistvosti, kde vládne duch-spirit-soul. Za chvályhodnú považujeme aj rekonštrukciu dvoch Filkových kľúčových environmentov tých čias Kozmu a Univerzálneho prostredia a množstvo nového materiálu. Oba momenty posilnili pioniersky obraz Stana Filka tých čias. Za apendix výstavy je možné považovať sekciu „Obydlie súčasnosti a skutočnosti“ s prehustenou inštaláciou „oltárov súčasnosti“. Škoda len, že takáto, či aj väčšia Filkova retrospektíva sa neuskutočnila v niektorej inštitúcii skôr – ešte za života tejto veľkej postavy slovenského umenia.

 

Pohľad do výstavy Stano Filko Poézia o priestore – kozme , SNG, Bratislava foto: archív Vladimíra Beskida.

Vladimír Beskid

More stories by

Vladimír Beskid