Rastislav Podhorský by

by 10. 12. 2019

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch je krajskou inštitúciou, ktorá svojím programom, fungovaním a galerijným štandardom patrí k najlepšiemu, čo na Slovensku máme. Inštitúcia ustála aj nedávne organizačné otrasy a s aktuálnou riaditeľkou a dlhoročnou kurátorkou Helenou Markuskovou prináša atraktívny program, ktorý pozostáva z výstav etablovaných umelcov mladej aj staršej generácie, zo zmysluplných prezentácií zbierkového fondu aj zo zahraničných výstav.

Rastislav Podhorský (1990) predstavil s kurátorom Norom Lackom prierezovú výstavu v tomto pomerne veľkom a zložitom galerijnom priestore. Solídne etablovaný mladý umelec (víťaz súťaže Maľba 2015, spoluvedúci III. Ateliéru maľby na VŠVU v Bratislave, zastupovaný galériou s medzinárodnými kontaktmi) tesne pred dovŕšením tridsiateho roku života bilancuje, ako a kam sa jeho doterajšia tvorba dostala. Intenzívna spolupráca v tandeme kurátor- umelec/Lacko-Podhorský, priniesla od svojho počiatku viacero pozoruhodných výstav. Pre ich spoločné úsilie je charakteristický projekt ako site-specific celok pre konkrétne priestory, ale tiež zvláštna a v niečom starosvetská poetika názvov.

Podhorský artikuluje obrazom i slovom svoj výtvarný výskum na tému „sekulárnej spirituality či nasledovania metafyzickej túžby“. Lacko kontruje rozsiahlymi interpretačnými textami zahustenými jeho filozoficko- literárnym zameraním. Novinkou Podhorského retrospektívy sú veľkoformátové kresby, ktoré sú akcentom v subtílnej expozícii. Dominujú práce ceruzkou na papieri. „Asketicky strohé kompozície“ nových nefigurálnych kresieb sú doplnené výberom zo všetkých predchádzajúcich cyklov. Sú tu veristické kresby ľudskej figúry vo „väzniacom prostredí“, chlebové objekty, maľby aj kresby. K najsilnejším momentom výstavy patria obrazy špecificky prázdnych interiérov z cyklu Sýtenie prázdna, ktoré nateraz zostávajú tvorivou epizódou. Na výstave to síce nerezonuje, no je zaujímavé položiť si otázku, nakoľko môže byť intenzívna pedagogická/akademická kariéra napĺňajúca alebo deštruktívna pre tvorivé úsilie mladého umelca.

More stories by

Silvia L. Čúzyová