Made by Fire by

by 14. 7. 2023

Výstava „Made by Fire“, uvedená v rámci Týdne designu na milánském Trienále, je výjimečnou přehlídkou více než čtyřiceti českých designérů a umělců pracujících se sklem, porcelánem a keramikou. Nabízí jedinečnou příležitost prozkoumat hranice užitého umění a jeho místo v současné společnosti. Vystavené artefakty proměňují předměty denní potřeby v zařízení schopná překračovat úzký oborový diskurz designu, přičemž zároveň zpochybňují vztah mezi formou a funkcí i vztah mezi projektem a výsledkem. Tento transformační proces buduje výrazné propojení s průmyslovou výrobou a vytváří prostředí podněcující experimentování, pocity a představivost.

Přehlídka „Made by Fire“ je rozdělena do čtyř hlavních témat, jimiž jsou „Průmysl“, „Adaptace“, „Identita“ a „Experiment“. Každá z těchto sekcí zkoumá současné společenské a environmentální problémy a nabízí návštěvníkům alternativní úhel pohledu. Vystavené předměty ukazují výzvy, jimž musí čelit sklářství a výroba porcelánu v České republice – tenčící se zásoby surovin, energetické a ekologické krize a dopady nedávných událostí, jako je pandemie Covid-19 a válka na Ukrajině – stejně jako jejich historii a kulturní dědictví. Jedním z hlavních témat při výrobě těchto materiálů je udržení konkurenceschopnosti při zajištění udržitelnosti. Poslední vývoj však ukazuje, že české sklárny a porcelánky se nevzdávají, neboť skláři dosahují vynikajících výsledků. Tvorba ručně broušeného a foukaného skla zažívá skutečné oživení. Skláři začínají úzce spolupracovat s designéry, využívají sofistikované marketingové strategie a rozvíjejí kontakty po celém světě.

Přesto, že se výstava zaměřuje na generaci mladých talentovaných umělců pracujících s porcelánem, české porcelánky i nadále postrádají inovativní design a často vyrábějí stejné tvary a používají stejné motivy po celá desetiletí. Mnozí čeští designéři se snaží oživit tradiční postupy a vyvíjejí nové výrobky se specifickými historickými odkazy. Inspirují se relevantními formami výtvarného projevu z minulosti a přizpůsobují je současným potřebám. Jedná se o modifikaci, deformaci, dekonstrukci a uvádění tradičních vzorů, klasických tvarů a archivních předmětů do nového kontextu. V důsledku toho se mění jak významy těchto předmětů, tak i naše vnímání.

Výstava „Made by Fire“ je pronikavým komentářem k roli designu v současné společnosti, který prostřednictvím experimentování s materiály zpochybňuje pojem autorství, kvality a identity. Přehlídka rovněž nabízí možnost zamyslet se nad postavením řemesel, jejich budoucností a udržitelností v době energetické krize a vybízí návštěvníky k úvahám o soběstačnosti českého průmyslu, jeho minulosti, proměnách a rozvoji. Výstava „Made by Fire“ je v konečném důsledku oslavou kreativity a představivosti a jejich koexistence s naléhavými problémy naší doby, přičemž poukazuje na výzvy, rozpory a aspirace současné společnosti. Je to moment vhodný k zamyšlení nad tím, jak může design pomoci změnit naše zvyky, nově definovat náš vztah k technologiím, a přispět tak k udržitelnější budoucnosti.

Pohled do expozice
Made by Fire, Triennale Milano, 2023, foto: Vojtěch Veškrna.

 

More stories by

Tommaso Pagani