Refik Anadol: Winds of Košice by

by 18. 7. 2023

Poetickým termínom „dátová maľba“ prezentuje vo Východoslovenskej galérii v Košiciach (VSG) od 14. 12. 2022 do 23. 11. 2023 svoju tvorbu mediálny umelec a režisér Refik Anadol z Turecka. Dielo Winds of Košice tematizuje zásadný a formatívny aspekt košickej mestskej krajiny – vietor, ktorého zobrazenie by sme márne hľadali na početných vyobrazeniach tohto mesta v zbierkach jeho krajskej galérie. Väčšina frekventovaných ulíc v Košiciach je postavená striktne v severojužnej osi. Dôvodom sú prírodné danosti – koryto rieky Hornád, jej údolie a neskôr aj rovnobežne smerujúca železničná trať. To všetko amplifikuje prúdenia vzduchu, ktorých dátovú stopu zozbieranú v priebehu jedného roka Anadol premenil na animované abstraktné video v dĺžke dvoch minút. Jednoduchá inštalácia (videoprojekcia) sa nachádza v miestnosti s názvom Zánik planéty, pomenovanej podľa sugestívnej abstraktnej olejomaľby Antona Jasuscha z roku 1924. Projektový priestor Zánik planéty je platformou pre rôzne formy umeleckého aktivizmu, resp. témy týkajúcej sa lokálnej kultúry a krajiny. Anadolovo dielo vzniklo v spolupráci so samotnou mekkou mediálneho umenia – inštitúciou Ars Electronica. Strategické umiestnenie videoprojekcie Winds of Košice v Zániku planéty – priestore hneď pri vstupe do VSG a taktiež jeho neštandardne dlhá prítomnosť v galérii (11 mesiacov) sa teda dajú vnímať aj ako snaha o výchovu košických divákov k hi-tech estetike na pôde tej najtradičnejšej inštitúcie. Samotné video ponúka vizuál preskupujúcich sa častíc v odtieňoch sivej a fialovej farby. Na prvý pohľad môže evokovať datavizualizáciu neznámeho vedného odboru. Anadol však pragmatický žáner datavizualizácie interpretuje rovnako voľne a priam gesticky, ako Jasuschova Maľba zánik planéty pristupuje k zachyteniu tvarov a štruktúr kozmických telies. Košický vietor, pre ktorý v priestore východoslovenskej metropoly zľudovelo označenie „VKV“ (v****aný košický vietor), je v dátovej maľbe vydaný napospas chladnej estetike matematiky a toku dát. Ľudská emócia produkovaná chladom skutočného vetra a často vedúca k všemožnej situačnej ľudovej tvorivosti a slovesnosti ostáva v Anadolovom stvárnení bokom. Azda preto, aby ukázal, že košický vietor bol v košickej kotline dávno pred Košicami a Košičanmi a azda bude aj dlho po ich zániku. Prúdiť a fúkať bezo zmeny, vo svojej monumentalite, rozsahom aj živnosťou presahujúcej tú, ktorou oplývajú diela ľudí.

More stories by

Samuel Velebný