Wandering Concepts by

by 2. 3. 2024

Publikácia od Kunstahlle Bratislava s názvom Wandering Concepts/Putujúce koncepty je unikátnou antológiou, v ktorej hlavné slovo získavajú hlasy patriace rôznym špecifickým, queer či alternatívnym identitám a kontextom. Zároveň je úprimným krokom v ústrety decentralizácii a rovnoprávnosti, čo je cieľom, ktorý v úvode charakterizuje editorka Denisa Tomková, a to vo viacerých zmysloch.

Publikáciu je možné si voľne a zadarmo stiahnuť na webe Kunsthalle, a v tomto zmysle je dostupná skutočne komukoľvek. Okrem toho je dvojjazyčná – všetky texty od pestrej škály autoriek a autorov tu nájdeme nielen v anglickom znení, ale aj v slovenskom preklade, čo je jeden z dôvodov veľkorysého množstva strán. Žiaľ, miernym nedostatkom je, že slovenské preklady pôsobia miestami strnulejšie a ťažkopádnejšie sformulované než tie anglické.

V knihe nachádzajú priestor naozaj rôzne druhy textov i štýlov písania. Usporiadanie textov má jasnú a prehľadnú logiku – začiatok každej z kapitol otvára kurátorský text k výstave a nasleduje ho výber textov relevantných a aktuálnych k téme, ktorá na výstave rezonovala. Hoci vo väčšine prípadov ide o eseje, stretneme sa tu aj s poviedkami či básňami. V každom prípade však čitateľovi ponúkajú možnosť hlbokého ponorenia sa do intelektuálnych východísk sprevádzajúcich tvorbu výstav súčasného umenia.

V rámci esejí prešli editorským výberom predovšetkým texty, v ktorých možno pozorovať prelínanie alebo inšpirácie medzi rôznymi intelektuálnymi praxami, medzi ktorými sa týmto spôsobom rozostrujú hranice – teda (vzájomné) obohacovanie a prenikanie filozofie, vied, umenia i kurátorstva a ďalších. Práve táto všadeprítomná „hybridita“ je výraznou črtou Putujúcich konceptov, pričom zároveň ide o jednu zo súčasných tendencií písania, ktorú už môžeme pozorovať nielen striktne v rámci humanitných disciplín.

Podnázvom knihy je Séria kritického myslenia a tomuto podnázvu ostáva verná svojim unikátnym spôsobom. Svojou povahou sa trochu líši od kníh o kritickom myslení, s ktorými bolo v posledných rokoch možné sa stretnúť vo výkladoch veľkých kníhkupectiev.

Jedným z často sa opakujúcich aspektov, ktoré texty v niektorých prípadoch pomenúvajú i explicitne, je dôraz na potrebu istého znovunájdenia predstavivosti. Práve kríza predstavivosti – alebo schopnosti predstaviť si budúcnosť – je tu totiž rozpoznaná ako jeden z kľúčových problémov alebo (povedané v duchu eseje Mikkela Krausa Frantzena) depresívnych symptómov súčasnej spoločnosti, na ktoré Putujúce koncepty svojimi kreatívnymi i odvážnymi formuláciami sprevádzanými túžbou po poznaní a vzájomnosti ponúkajú protiliek.

Putujúce koncepty/Wandering Concepts, ed. Denisa Tomková, Kunsthalle Bratislava, 2023, foto: Nina Pacherová.
More stories by

Dáša Oršuliaková