Je mi Ralsko: největší výstava na světě by

by 11. 3. 2024
  1. 29. září 2023 se pod názvem Je mi Ralsko uskutečnila největší výstava na světě. Výstavu vytvořili studenti ateliéru Intermédia 2 z Akademie výtvarných umění v Praze. Díky svému rozsahu se dostala do mnoha médií. Ve skutečnosti je však tento rekord na výstavě to nejméně zajímavé.

Akademie věd realizuje výzkumný projekt Odolná společnost. Jeho součástí je zájem o Ralsko jako o místo s neutěšenou historií a nově utvářenou komunitou, protože odsud byli po druhé světové válce odsunuti původní obyvatelé a do devadesátých let zde fungoval uzavřený vojenský prostor. V roce 1992 se začala psát novodobá historie místa, kdy na celé rozloze vojenského prostoru vzniklo po Praze, Brně a Ostravě čtvrté největší město v republice Ralsko se 170 km2 a 630 občany. Dnes má město okolo 2300 obyvatel.

Je mi Ralsko je umělecký výzkum tohoto projektu, který je zaměřený právě na vytvářející se vazby a vztahy komunity a absurditu velikosti prostoru města, který je spíše přírodní než kulturní krajinou. Umělci uspořádali v Ralsku několik workshopů s místními obyvateli. Vytvořili s nimi kresby, které sloužily jako podklad pro více než tisíc grafik. Ty pak roznesli do všech domácností v Ralsku s prosbou, aby je nejpozději 22. 9. 2023 vyvěsili v okně. Tedy nikoliv pro sebe, ale pro kolemjdoucí. Tato kolektivní umělecká díla jsou o spolupráci, o utváření komunitních vazeb, o společném zážitku, pochopení místa, kde žiji, uvědomění si a poznávání domova. A samozřejmě nesmíme zapomenout na ono nedůvěřivé, opatrné a trochu absurdní následování toho, co po mně ti umělci z Prahy chtějí.

Další částí projektu je forma prezentace vzniklých grafik. Ona zmíněná největší výstava na světě, ve které se všechny výše popsané prožitky proměnily do pocitu hrdosti, že vzniklo něco významného, něco, co bude navždy zapsané v České knize rekordů i místní kronice. Fakt, že se projekt opravdu podařilo zapsat do knihy rekordů, znamená, že jeho autoři opravdu dokázali zapůsobit v komunitě, přimět ji ke společnému činu a dát jí společný zážitek. Umělecký výzkum odolnosti společnosti totiž není o zkoušení, kolik toho vydrží, jak by se mohlo zdát, ale o nalézání souvztažností, vazeb a otevírání otázek, které by vědeckým metodikám a metodám unikly. Umělecký jazyk totiž není lineární, a tím pádem funguje v jiných myšlenkových schématech.

Je mi Ralsko je tedy čin, kooperace, společná akce obyvatel města a studentů z AVU, který dokázal představit i poodhalit toto místo takové, jaké skutečně je. Jak ho cítíme. Jak nám Ralsko je.

Je mi Ralsko, 2023, dokumentace projektu, foto: Anna Poubová a Heřman Hůrka.
More stories by

Romana Veselá