FlashArt.cz
FlashArt.cz
FlashArt.cz

ILONA NÉMETH by

V Galérii Hit prebehla v dňoch 18. 10. – 28. 11. 2013 výstava najnovších diel výtvarníčky Ilony Németh. Autorka sa…

Read More

AKCE A REAKCE by ,

Vzrůstající role performativních strategií v současném umění, hranice a definice umění akce vůbec, jeho role v současném uměleckém vzdělávání a…

Read More

HRANICE TELA by

Hranica ako limita, ako styčná plocha, ako dotyk dvoch miest či oblastí. Hranica ako metafora možností, za ktorých sme schopní…

Read More

JURAJ KOLLÁR by

October 30 – December 01 je názov i časové vymedzenie výstavy Juraja Kollára (1981) v kurátorskej koncepcii Lucie Gregorovej. Čas…

Read More