HOT DOCK by

by 11. 12. 2010

Od decembra 2010 je HotDock novým výstavným priestorom v Bratislave, ktorý vedie tím umelcov (Juraj Rattaj, Pavol Prekop a Matej Bezúch). Nachádza sa na Grösslingovej ulici 21, kde ešte nedávno pôsobila galéria Photoport. Je až zarážajúce, ako rýchlo v Bratislave vznikajú rôzne typy priestorov prezentujúcich súčasné umenie, často vedené umelcami, a to i napriek neprajnej kultúrno-spoločenskej a ekonomickej situácii. Program je orientovaný na mladú generáciu umelcov, zameraných skôr konceptuálne, s vyhraneným názorom, angažovane reagujúcich na vybraný aktuálny kontext. HotDock (horúci prístav), ako vyplýva z názvu, je miesto, kde sa všetko rýchlo mení. Evokuje predstavu plavby a vystihuje stratégiu tvorby dynamického výstavného programu. Mladým umelcom chýbalo prepojenie, komunikácia čerstvých absolventov výtvarných škôl s nastupujúcou generáciu teoretikov umenia a HotDock má byť práve miestom ich konfrontácie a spolupráce. Program budú dotvárať prednášky, semináre, konferencie, workshopy a filmové projekcie. HotDock pripravuje okrem iného databázu profilov umelcov ARTWEB a formát krátkodobých výstav Neon pre študentov výtvarných škôl spojených s diskusiou s autorom. Miesto v programovej koncepcii však nájdu i etablovaní domáci a zahraniční umelci. HotDock sa o sídlo delí s občianskym združením Early Mellons, ktoré už od roku 2007 pripravuje rovnomenný medzinárodný festival študentských filmov. (hotdock.sk)

HotDock, Bratislava, Grösslingova 21, foto: Zuzana Nemyková.

Lýdia Pribišová

More stories by

Lýdia Pribišová