ILONA NÉMETH by

by 11. 12. 2010

Galéria AMT project v príjemných bytových priestoroch v centre Bratislavy v termíne 21.10. – 11. 12. 2010 predstavila výstavu Ilony Németh. Napriek tomu (alebo vďaka tomu?), že táto autorka patrí k najrešpektovanejším umelcom strednej Európy, nebojí sa experimentovania s autorstvom diel. Táto otázka zaujala už László Moholy-Nagya, ktorý v roku 1923 vytvoril Construction in Enamel 2 – s použitím milimetrového papiera po telefóne nadiktoval špecifikáciu jeho maľby majstrovi v továrni na výrobu tabúľ. Vzniklo tak dielo, ktorého sa autor nielenže nedotkol, ale bolo vytvorené v jeho neprítomnosti obyčajnými ľuďmi. Podobný ne-elitný prístup je prítomný aj v novom projekte Ilony Németh Pamätníky (2010). Tento fotoseriál pozostáva zo 60 fotografií opustených objektov v súkromných záhradách alebo na pozemkoch patriacich k rodinným domom, ktoré zostali ako memento po neúspešnom rodinnom podnikaní. Všetky tieto dunajskostredské „pamätníky nádeje“ zachytili členovia fotoklubu DS Péter Hodosy, László Gondor, László Soós a Béla Edmár. Vznikla tak mozaika pohľadov (vždy štyri rozdielne fotografie toho istého objektu, každá od iného fotografa), mapujúca tento osobitý fenomén na pomedzí politickej/sociálnej a rodinnej histórie, ktorú vidíme v ďalšom prezentovanom diele autorky. Rodinný relikviár (2010) systematicky kategorizuje drobné predmety po predkoch a rodinných príslušníkoch autorky, pričom sa do jednotlivých častí označených menovkou a rokom dá nahliadnuť ako do kukátka na dverách, odkazujúc na pohľad do minulosti. Toto zahĺbenie sa do rodinnej histórie a a jej prostredníctvom do širšej politickej a spoločenskej situácie je ďalším zo zaujímavých prístupov v tvorbe Ilony Németh. Výstava je doplnená o vtipné 35-minútové video O pôvode človeka a výbere v súvislosti s pohlavím (2010) od dvojice Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová. Zachytáva skupinu blondín, ktoré si medzi sebou šepkajú na spôsob detskej hry telefón text rovnomennej Darwinovej knihy z roku 1871. Táto teória, definujúca pohlavný výber či psychické, fyzické a rasové vlastnosti ľudí sa rozpadáva počas individuálneho prenosu medzi jednotlivými blondínami.

ILONA NÉMETH, Rodinný relikviár, 2010, 82×102×17cm, courtesy Ilona Németh a AMT projekt, foto: archív galérie.

Viera Levitt

More stories by

Viera Levitt