Ilona Neméth Galerie Artwall / Praha by

by 15. 6. 2016

Projekt hledající nové využití opěrné zdi Letenských sadů, která dříve sloužila pro stranickou propagandu, iniciovala v roce 2000 Barabara Benish. Za dobu svého fungování (s několikaletou nechtěnou přestávkou) se Art Wall Gallery stala stabilní intervencí ve veřejném prostoru. Funguje jako městská rubrika, do níž s dvouměsíčními intervaly přispívají současní umělci. Galerie svým místem nabízí přímou možnost veřejného aktivismu, a to především díky výhodné poloze. Nachází se na spojnici tramvajové linky mezi centrem města a „uměleckým centrem“, Letnou. Současné kurátorské vedení Zuzany Štefkové a Lenky Kukurové směřuje výběr k sociálně a politicky angažovaným projektům.

V době informativní expanze není snadné zvolit a připravit sdělení tak, aby jeho dosah nebyl rozmělněn proudy jiných informačních kanálů. Ilona Neméth, aktuálně hostující umělkyně na AWG, vstupovala na uměleckou scénu na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Její zkušenost s veřejným prostorem a účinností sdělení je vzhledem k dosavadní odvedené práci nemalá. Pro Art Wall Gallery připravila projekt, který vychází z pragmatické úvahy, jak efektivně naložit s relativně vlivnou plochou.

Jejím cílem bylo provést revizi solidarity v době uprchlické krize. Jako formu pro zásah využila prostý grafický kontrast černé a žluté barvy ve spojení s obsahovou dramaturgií. Jako asociativní poselství oprášila teze luteránského odpůrce nacismu Martina Niemöllera, které s vlastními dodatky chronologicky rozvedla do současnosti. „Když vraždili Židy – mlčel jsem, když vyháněli Němce – mlčel jsem. … Když odmítali uprchlíky – mlčel jsem, když přišli pro mě – už všichni mlčeli.“ Rezonující historická paralela ve spojení s Ich-formou je cíleným zásahem do svědomí každého z nás. Společně s opakováním původního mlčel jsem použila princip rozostření, které se směrem k současnosti vyjasňuje. Hladina citlivosti adresátů je však neměřitelná. Přesto je jakákoli snaha probudit uvědomění si podílu na utváření skutečnosti úctyhodná – o to více, je-li spojena s odvahou pracovat s nepříjemným obsahem veřejně.

 

Ilona Németh Když… , instalace projektu na opěrné zdi Letenských sadů Galerie Artwall, Praha, 2016 foto: Martin Micka.

 

Denisa Bytelová

More stories by

Denisa Bytelová