PRAŽSKÉ QUADRIENÁLE by

by 11. 4. 2011

Hlavní těžiště této mimořádné kulturní události konané ve dnech 16–26. června v Praze spočívá v divadle a performanci, ale nabídne také bohatou škálu přesahů a propojení různých uměleckých oborů – především skrze rozšířený horizont scénografie. Hlavním centrem dění bude Veletržní palác, který představí ukázky nejlepších divadelních projektů posledních let z více než 60 zemí, a piazzeta Národního divadla, kde ve 30 krychlích velikosti 3×3 m budou koexistovat scénografická prostředí, zvukové instalace, živé performance, lekce tance, bar nebo noční kino. Celé prostředí bude otevřeno zásahům diváků. Zapojení široké veřejnosti je důležitou ambicí Quadrienále. Ústřední projekt Intersekce: Intimita a spektákl kurátorky Sodji Lotker chce navodit diváckou zkušenost na úrovni intimního prožitku i tázání se po spektakularitě v každodenním životě. Umělecký program Intersekce doplní několik desítek přednášek a debat a zapojí se renomovaní umělci z celého světa, např. scénograf Oren Sagiv, choreograf Josef Nadje nebo Ilya a Emilia Kabakovovi. V bohnické léčebně bude uveden operní projekt Les enfants terrible, na Letné proběhne inscenace Stalinovy slzy se zapojením pěti set dobrovolníků, v rámci projektu jp.co.de se dvanáct dobrovolníků nastěhuje do bývalé tiskárny Právo, Galerie 2 bude prezentovat 24-hodinové výstavy českých umělců.

www.pq.cz

Vizualizace boxu pro piazzetu Nové scény od Orena Sagiva.

Tereza Jindrová

More stories by

Tereza Jindrová