BROŇA ŠNAJDROVÁ – JIŘÍ VALOCH by

by 11. 12. 2011

Název galerie Sam83 evokuje samotu, galerie kdesi v České Bříze, číslo popisné 83. Program pod hlavičkou Sam83 je však vůbec ne samotářskou aktivitou jedné velké rodiny. Podle našeho pozorování tvoří program především paní Černá – Sam – a Denisa Bytelová – studentka FaVU. Výsledkem tohoto dvougeneračního zázemí je řada výstav, objevili se zde třeba Matyáš Chochola nebo Milan Knížák následováni Milanem Kozelkou nebo výstavou kluků a holek, jimž nevadí vyšívání.

Bronislava Šnajdrová s Jiřím Valochem byli pozváni původně jako umělkyně a kurátor, spojení umělec-umělec je Valochovým přirozeným obratem k další z jeho činností na poli umění. Výsledkem jsou dvě výstavy v jedné (Podle Slavíka; ga) tvořící podivuhodně kompaktní celek díky oproštěnosti, doslova jednoslabičnosti projevu obou autorů.

Bronislava Šnajdrová žije v Olomouci, kde vystudovala českou filologii a výtvarnou výchovu. Pro její rozsáhlé cykly menších obrazů je charakteristická formální redukce a soustředění se na proces malování. Výsledkem tohoto přístupu jsou práce obnažující skvrny barvy a tahy štětce v různých významových souvislostech. Jako by jednotlivá plátna obrazových sérií byla políčky filmu, v nichž se podnět nebo téma vyčerpává. Může to být právě třeba jen modrá barva a její vláčnost v tahu nebo fragment architektury nebo rostlina nebo, jako v případě cyklu Podle Slavíka (2011), katalog s reprodukcemi obrazů Otakara Slavíka, jejichž zářivý kolorit ve svých parafrázích redukuje v lakonické skvrny čisté barvy.

Performance Jiřího Valocha v jazyku ga také vychází z principu redukce, který používal ve své grafické poezii již v 60. letech. Vrací se v něm ke své sbírce básní z roku 1971. Ga je extrémně poetická představa o skutečně existujícím jazyce jednoho afrického kmene a v prostoru galerie zaznívá jako zvuková imprese nezáměrně komentující minimalistický soubor skvrn pouhou dvojicí hlásek.

U Šnajdrové jde o již několikerou práci s parafrází malířského díla, také Valoch už v minulosti „rafal“ v hudební performanci s uměleckou skupinou Rafani. Tvorbu obou autorů vystihuje v katalogu k výstavě Denisa Bytelová: „Broňa Šnajdrová vychází z emoční vizuální interpretace, Jiří Valoch z racionálně podloženého automatismu.“

BRONISLAVA ŠNAJDROVÁ, Podle Slavíka, 2011, akryl na plátně, vše: 40 × 40 cm, 35 × 40 cm, 40 × 45 cm, foto: InterLab83; JIŘÍ VALOCH, ga, 2011, zvuková instalace, 39:18 min, projekce: sekvenční záznam z autorské interpretace v jazyce ga (InterLab83), 3× fotodokumentace autorské interpretace v jazyce ga, fólie na skle 40 × 19 cm, foto: InterLab83.

Lenka Vítková a Blanka Švédová

More stories by

Blanka Švédová