NÁSTUPIŠTE 1-12 by

by 11. 12. 2011

Nedostatok záujmu o kvalitné súčasné a najmä mladé a zahraničné umenie zo strany regionálnych inštitúcií suplujú aktivity ľudí, ktorí prejavujú úctyhodné nadšenie pri zveľaďovaní našich „kultúrnych periférií“. Popri Stanici Žilina-Záriečie a Banskej St a nici v Banskej Štiavnici majú od 30.9.2011 už aj obyvatelia Topoľčian svoj staničný priestor pre kultúru. Nástupište 1–12, ktoré sa nachádza v podchode pod autobusovou stanicou, vzniklo z iniciatívy OZ Nástupište 1– 12, neformálnej skupiny SMT (Skupina Mladých Tvorcov) a viacerých lokálnych aktivistov v oblasti kultúrneho diania. Tak ako je stanica vstupnou bránou z okolitého sveta do mesta, má nový priestor ambíciu byť miestom, cez ktoré vstupuje umenie a kultúra do Topoľčian. Program je zameraný na vizuálne umenie, hudbu, divadlo, prezentácie, workshopy či vzdelávacie aktivity. Okrem etablovaných slovenských a zahraničných umelcov chcú venovať priestor aj regionálnym a začínajúcim tvorcom. Nástupište 1–12, ktoré okrem chodby využíva upravené unimobunky, v ktorých sa kedysi nachádzali malé predajne, môžete navštíviť každý deň od 7:00 do 16:00. V duchu hesla „keď neprídu ľudia za umením, príde umenie za ľuďmi“ sú tieto netradičné otváracie hodiny prispôsobené toku ľudí z celého regiónu, ktorí podchodom prechádzajú do/z práce a do/zo škôl. Ostáva len dúfať, že trochu punkový, no veľmi sympatický prístup a entuziazmus vydržia organizátorom aj do budúcnosti a že pridajú ďalší pevný bod na riedku kultúrnu mapu Slovenska.

www.nastupiste.sk

Pohľad do priestorov Nástupišťa 1-12, 2011, foto: archív Nástupište 1-12.

Omar Mirza

More stories by

Omar Mirza