Marián Grolmus Plusmínusnula / Žilina by

by 22. 9. 2014

Otvárať výstavu s obrovskou červenou päťcípou hviezdou na streche 17. júla 2014 – teda presne v deň, kedy sa na Ukrajine zrútilo raketami zostrelené civilné lietadlo, nedáva veľkú šancu vnímať výstavu ako apolitickú. Napriek tomu výstava pôsobí neagresívne až hravo – ako jej názov: Chlieb a hry. Podobne kontrastne tu Marián Grolmus ukazuje dôležitosť uhla pohľadu na šport a hry. Pre jedných možnosť uvoľnenia či objekt národnej hrdosti, pre iných len plytká zábava pre masy. Na výstave v galérii Plusmínusnula v Žiline kurátorka Katarína Gatialová predstavila štyri aktuálne diela Mariána Grolmusa. Be my Superstar (2014) – už spomínaná veľká červená hviezda na streche galérie prerážala strop a do výstavného priestoru prenikal kúsok jedného jej cípu. Dielo London 2012, Monument for Olympic Stadium (2012) vo forme 2D návrhu a malého modelu predstavuje päť rakiet namierených do oblohy, ktoré spolu tvoria olympijské kruhy; vyzerajú hrozivo, logicky však nemohli byť funkčné, a tak toto dielo evokuje pôvodnú mierotvornú myšlienku olympijských hier, počas ktorých sa aspoň v staroveku nebojovalo. Perfektne vypracovaný model Plague Him (2013), venovaný národnému futbalovému štadiónu, svedčí o sochárskej zručnosti autora. Slovenský junák, ktorého dokonalé telo antického hrdinu presvitá cez detviansky kroj, sa na špičke svojho krpca s ľahkosťou pohráva s futbalovou loptou. Posledným vystaveným dielom bolo Style and Safety (2012), kde Grolmus na fotografiách predstavuje svoj šperkársky návrh preberajúci symbol piatich kruhov OH.

Všetky vystavené diela pracujú s témou olympijských hier či iných veľkých športových udalostí a s ich súvisom s politikou. Peking, Soči či Londýn, kde autor momentálne žije a pracuje, nie sú z jeho pohľadu len prvoplánovo odsudzované. Skôr ako kritika výstava pôsobila ako námet na premýšľanie.

Grolmusova výstava bola prvou v nových priestoroch galérie Plusmínusnula pri Novej Synagóge v Žiline a fungovala ako test malej miestnosti so štyrmi stenami. Na prezentáciu pár diel od jedného autora, ktoré sú navyše tematicky spojené, je vhodná, vrátane vydareného zásahu do exteriéru. Budúcnosť ukáže, či svojim kurátorom a umelcom umožní aj trochu odlišný formát výstav.

Marián Grolmus Be my Superstar Dielo na streche Galérie Plusmínusnula 2014 foto: Kristína Hermanová.

Kristína Hermanová

More stories by

Kristína Hermanová