Pavlína Morháčová by

by 22. 9. 2014

Mladá grafická dizajnérka Pavlína Morháčová (1985) si svoj herný plán načrtla už počas štúdia na vysokej škole (Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave, pedagógovia Stanislav Stankoci, Pavol Bálik). Vtedy totiž začala realizovať grafický dizajn programovej ponuky bratislavského kultúrneho centra A4, navyše jej diplomová práca M_P_BA, teda zážitkový miestopis Bratislavy (šťastná kombinácia alternatívnej mapy a silnej empatie autorky pre bratislavskú komunitu), neskončila po absolvovaní v zásuvke, ale žije a rozvíja sa ďalej. Mapa bola reakciou nielen na (vlastnú) potrebu objaviť, zozbierať a dať k dispozícii tú tvár Bratislavy, ktorá nefiguruje na bežných turistických mapách. Na rozdiel od sieťových alternatívnych sprievodcov (vrátane máp), ako je napr. USE-IT, je Pavlínina mapa insiderským počinom, je určená hlavne pre domácu komunitu, umožňuje aktívny vstup verejnosti do nej a je obnovovaná aj v papierovej podobe. Pavlína prešla aj intermezzom v reklamnom priemysle, jej domicilom sa však od roku 2011 stala Slovenská národná galéria, kde doposiaľ (spolu s Braňom Matisom) udáva tón jej vizuálnej stránke.

Od roku 2010 má na starosti grafický dizajn časopisu Kinečko, aktuálne pripravuje jeho redizajn. Jej portfólio sa teda plní predovšetkým kooperáciami s kultúrnymi iniciatívami, festivalmi, inštitúciami, či už to boli vizuálne identity, logotypy, napr. pre Wilsonic, Anasoft Litera, Radio_Head Awards, Banská St a nica a KC Dunaj. Ďalšiu, podstatnú časť jej tvorby tvorí knižný dizajn – knihy (Michal Hvorecký, Mila Haugová), katalógy vizuálnych umelcov (napr. Illah van Oijen, Illona Németh, Daniel Fischer).

Podobne ako jej bývalí spolužiaci Miša Chmeličková alebo Matúš Lelovský sa primárne orientuje na projekty kultúrne či alternatívne. U Pavlíny si nemožno nevšimnúť aj schopnosť (vtipne a výstižne) narábať s textom po obsahovej, nielen po typografickej stránke. A hlavne M_P_BA dokladá, že citlivosť na spoločenský presah disciplíny, ktorú do slovenského grafického dizajnu priniesol aktivizmus o čosi starších dizajnérov (a aj pedagógov) Marcela Benčíka, Pala Bálika, Jána Šicka či Braňa Matisa, sa už stáva prirodzenou výbavou i najmladšej dizajnérskej generácie.

Pavlína Morháčová / Taška Idem zo SNG / 2011 / foto: archív autorky.

Viera Kleinová

More stories by

Viera Kleinová