Filko – Fylko – Phylko Narodowa Galeria Sztuki Zacheţa / Varšava by

by 25. 7. 2015

Od začiatku júna do polovice augusta sa v Národnej galérii umenia Zacheţa vo Varšave konala výstava Stana Filka pod názvom FILKO – FYLKO – PHYLKO. Vznikla v spolupráci so Slovenskou národnou galériou v kurátorskom tandeme Lucie Gregorovej Stachovej a Joanny Kordjak z domovskej inštitúcie v spolupráci s Aurelom Hrabušickým. Jej cieľom pritom nebolo predstaviť Stana Filka, erbovú osobnosť domáceho konceptuálneho umenia, v retrospektívnej skratke, ale sústrediť sa na jedno z najvýraznejších období jeho tvorby, a to na raný koncept druhej polovice 60. a 70. rokov 20. storočia. Hneď v úvode výstavy je – rovnako poučený, ako aj náhodný divák každého veku – sugestívne vtiahnutý do Filkovej tvorby prostredníctvom až fyzickej konfrontácie s inštaláciou Dýchanie – oslava vzduchu (1970, majetok SNG), ktorá pôvodne vznikala pre exteriér, Polymúzický priestor v Piešťanoch, no ani uzavretý priestor galérie jej neuberá na monumentalite.

V paralele k úvodnej inštalácii sa pokračovanie výstavy zameriava na komornejšie médium. S výzvou neveľkých výstavných priestorov sa kurátorky vysporiadali vytvorením archívu autora: formou políc s kumulovanými dielami, textami, fotografiami, kolážami, poznámkami, diagramami, náčrtmi, diapozitívmi, zvukovými nahrávkami a artefaktami, doplnenými o krátke kurátorské texty. Mapujú Filkov zanietený a dobovou atmosférou podporený záujem o témy vesmíru, utopické projekty, monumenty civilizácie, prezentujú cyklus Asociácie či projekt HAPSOC , naštartovaný v spolupráci s Alexom Mlynárčikom v roku 1965, pričom viaceré z diel (prevažne zo zbierok SNG a súkromných zbierok) tu majú svoju výstavnú premiéru. Spôsob prezentácie síce na jednej strane neumožňuje natoľko vyznenie jednotlivých diel, tlmočí a podčiarkuje však stratégie konceptuálneho umenia a umožňuje nahliadnutie do fluxovej dynamiky a procesu autorovho uvažovania ako do „otvorenej knihy na čítanie“ (Lucia Gregorová).

 

Stano Filko Dýchanie – oslava vzduchu , 1970. Pohľad do inštalácie výstavy, foto: Marek Krzyżanek

Daniela Čarná

More stories by

Daniela Čarná