Miera abstrakcie v konkrétnom živote klesá Stredoslovenská galéria by

by 15. 6. 2016

– Bethlenov dom / Banská Bystrica Snahou skupinovej výstavy Miera abstrakcie v konkrétnom živote klesá v kurátorskej koncepcii Ivany Komanickej a Petra Cábockého v Bethlenovom dome v SSG v Banskej Bystrici je prehodnotiť dnešnú podobu abstraktnej polohy umenia a pokúsiť sa vytýčiť jej miesto v mnohovrstevnom diskurze súčasného umenia. Zjednodušene sa dá konštatovať, že každé vystavené dielo charakterizuje istá neukončenosť, neohraničenosť. Jeho charakter či poloha sa dá modifikovať, čo bolo reflektované i v samotnej kurátorskej koncepcii, keďže výstava bola počas svojho trvania postupne reinštalovaná a rekontextualizovaná. Dá sa povedať, že princíp variability sa stal ústrednou témou výstavy a samotná inštalácia/reinštalácia túto myšlienku dokonale podporila. Juxtapozícia historických priestorov Bethlenovho domu a strohých minimalistických objektov, malieb, inštalácií, sound artu mala na diváka, pokiaľ sa výstavu rozhodol vnímať ako celok, rozhodne silný vizuálny apel. Problém nastal v momente, keď sa návštevník menej znalý dejín umenia rozhodol dešifrovať konkrétne diela a bol konfrontovaný so skrumážou nič nehovoriacich „malieb“, objektov či ledabolo pohodených predmetov konštituujúcich inštalácie. Určite nie je prekvapením, že väčšinový divák akosi prehliadol snahu kurátorov „ komentovať galerijnú situáciu, vyprázdnený teoretický jazyk o abstrakcii či gentrifikovaný verejný priestor, ktorý ovládol minimalizmus, pokleslý abstraktný dekor v novom administratívnom priestore, ale aj participatívne umenie pracujúce formálne s abstrakciou či sound artom “ 1 a jediné, čo si z výstavy odniesol, bol pocit vyprázdnenosti a zmätenia.

1 Citované z kurátorského textu k výstave.

 

Pohľad do inštalácie výstavy Miera abstrakcie v konkrétnom živote , archív SSG BB, foto: Maroš Rovňák.

 

Katarína Slaninová

More stories by

Katarína Slaninová