Emil Drličiak Display BSC / Banská Štiavnica by

by 20. 9. 2016

Komorný priestor Display BSC predstaví do konca roka 2016 štvoricu autorských projektov, ktoré vznikli počas rezidencie v objekte železničnej stanice v umeleckom centre BANSKÁ ST A NICA Contemporary. Display BSC tvoria dva malé priestory v Galérii Jozefa Kollára, ktorá je situovaná na Námestí sv. Trojice v centre Banskej Štiav- nice. Expandovanie do historického centra z priemyselnej periférie mesta je vynikajúcou príležitosťou predstaviť umeleckú produkciu divákom a návštevníkom historického centra.

Jedným z týchto projektov je výstava Emila Drličiaka s názvom Korpus . Emil Drličiak, profesne vnímaný ako grafický dizajnér, vytvoril v kombinácii s voľnejším prístupom k prírodným materiálom netradičnú výstavu s konceptuálnym presahom. Grafické prvky z doterajšej tvorby sú citeľné v motívoch odtláčania, vrstvenia, otáčania a množstvenia, avšak použitím malých, nájdených prírodných artefaktov a fragmentov ich významovo posúva k osobitej výpovedi, podriadenej vlastnej vnútornej logike. Časovosť, ktorá hrá na výstave významnú úlohu pri čítaní všetkých diel, odkazuje vizuálne až k akejsi prapôvodnosti, čistote tvorby, možno až pravekým dobovým nástrojom.

Premyslené vzťahy a geometriu prenáša z klasického grafického 2D vzťahu do trojrozmernej inštalácie so zámerom vytvoriť harmonické dielo vychádzajúce skôr z intuitívneho ako matematicko-geometrického charakteru. Kompozície vytvárané ako zámerne povznášajúce, nahrubo alebo vôbec neopracované skutočné „kusy dreva“, mi veľmi pripomenuli výrok „Toto vyplavené drevo je krásna plastika“ otvárajúci diskusiu o artefaktuálnosti výtvarného diela.

Našťastie, v roku 2016 sú tieto otázky uzavreté a počin vystaviť 200-ročné torzo lipy s diskrétnym autorským zásahom už nikto nespochybňuje. Naopak, v tejto digitálnej a technickej dobe prinášajú takéto umelecké inštalácie veľmi bezprostredný zážitok. Autorovu spontánnosť potvrdzuje aj ponechanie papierovej lepiacej pásky, ktorá pôvodne mala slúžiť ako spojivo, v symetrických pásoch okolo torza stromu.

 

Emil Drličiak Korpus (detail), 2016 Display BSC foto: Banská St a nica

Zuzana Danková

More stories by

Zuzana Danková