Když se něco stává něčím Hunt Kastner / Praha by

by 20. 9. 2016

Reflexe textilu jako specifického fenoménu zůstává na současné české výtvarné scéně stále velkou neznámou. Jako by toto médium nebylo atraktivní či bylo chápáno jako poněkud okrajové a nahlíželo se na něj nanejvýš skrze řemeslo a design. Na současných zahraničních prezentacích se však objevuje častěji například ve spojení se sociálním kontextem.

Jak ale prezentovat práci textilu a dát ho do kontextu současného umění? Půjde o práci s materiálem, barvou, či řemeslem? Lze v něm najít určitý interpretační klíč? Stává se pouhým nástrojem, nebo relevantním gestem umělců? Podobné otázky si musela položit i Markéta Vinglerová, když připravovala skupinovou výstavu s názvem Když se textil stává tvarem. Z výstavy lze vyčíst, že nevychází z nahodilého uvažování, ale z propracovaného konceptu, kterým se tato kurátorka dlouhodobě zabývá. Generační, genderový a mezinárodní výběr je sice zastoupen jedinou prací od každého z devíti autorů, ale v kontextu malého prostoru galerie to je tak akorát. Každé dílo má přitom svoji možnost, jak působit na diváka.

Přesto je poněkud škoda, že expozice je až chirurgicky odosobněná, ačkoliv jde o materiál, který je charakterizován skrze haptiku a sociální kontext. Výstava také nevědomě ukazuje, zda může být textil chápán jako souměrný hráč média kresby nebo malby, nebo nikoliv. Rozvržení daných autorů v galerii vytváří latentní tábory a klade otázky. Měli být autoři ve vzájemné konfrontaci, měli spolu vycházet generačně nebo skrze jednotlivý kontext přístupů k práci s textilem? Je zde určitá gradace? Radikální je pak řez zavěšené tapisérie belgické autorky, která vstupuje do prostoru jako pomyslná zeď, za kterou se rozprostře daleko introvertnější svět českých umělců Bohdana Mrázka a Zorky Ságlové.

I přes určité marginálnosti lze bezpochyby souhlasit s tím, že jde o projekt, který na českém výtvarném poli chyběl, a tudíž je po dlouhé době ojedinělým výstavním počinem.

 

Mariana Silva pohled do instalace výstavy Když se textil stává tvarem Hunt Kastner, Praha, 2016 foto: Ondřej Polák, Courtesy Hunt Kastner Praha.

Tereza Záchová

More stories by

Tereza Záchová