4 + 4 dny v pohybu Radniční domy / Praha by

by 22. 12. 2016

„Nezávislý výzkum subjektivity“. Tak nazvala Pavlína Morganová přehlídku současného umění, kterou připravila pro letošní ročník Mezinárodního festivalu současného umění 4 + 4 dny v pohybu. Ačkoliv název evokuje mnoho témat, jakýkoliv návod na čtení konceptu instalace nechala kurátorka na návštěvníkovi. Výběr jmen vypovídá především o snaze vytvořit situaci, která by na pár příkladech ukazovala v kostce podobu české umělecké scény. Je také patrné, že Morganová nevybírala díla, ale jména. Objevují se zde zástupci etablované vrstvy (namátkou Eva Koťátková, Michal Pěchouček), starší generace (Karel Nepraš, Vladimír Skrepl) a nejmladší generace (Kateřina Konvalinová, Marie Lukáčová). Lokačně jde především o pražské umělce, lze zde ale najít také pohled do stále živější scény v Ústí nad Labem (Richard Loskot, Pavel Mrkus). 39 umělců a umělkyň. Jak si ale výběr jmen vysvětlit a co se pod názvem výstavy skrývá?

Jak návštěvník postupně prochází instalací, ukazuje se, že klíč k pochopení neleží v konceptu, který by výstavu zastřešoval, ale spíše v postavě kurátorky Pavlíny Morganové. Vedle snahy o reprezentativní průřez je zde však vidět také určitá pohodlnost ve výběru známých jmen, která místy okoření čerstvý závan studentů z UMPRUM a AVU. Co tak nakonec vyplývá z celé výstavy nejlépe na povrch, není ani promyšlený průzkum exponované subjektivity (umělce, kurátora či návštěvníka), ale spíše implicitní faktory české umělecké scény. Ukazuje se, že stále žijeme z představy velkých jmen, která nám dělají parádu v zahraničí (Eva Koťátková, Zbyněk Baladrán), jsme v zajetí patriarchálních gest (Jiří Černický a Marek Meduna vystavili díla svých manželek) a jen zřídka překročíme hranice hlavního města nebo státu. Festival 4 + 4 dny láká širokou veřejnost a zároveň obsazuje problematické lokality v centru města, je proto škoda, že jeho hlavní výstava – i přesto, že trvá pouhý týden – dopadla jako odbytá přehlídka s trendy názvem.

 

Anna Remešová

Pohled do instalace výstavy Nezávislý výzkum subjektivity , 2016, Radniční domy, Praha, foto: Markéta Černá.

More stories by

Anna Remešová