Konjunkcie / Časová zhoda Galéria Jána Koniarka / Trnava by

by 22. 12. 2016

Konjunkcia, pojem používaný prevažne v astronómii, pomenúva jav, kedy z jedného miesta pozorujeme súčasne dve nebeské telesá umiestnené blízko seba. Zároveň sa spája s logikou, kedy sú dva výroky prepojené konjunkciou, pričom ich výsledkom je ucelený pravdivý výrok. K tomu však dospejeme až v momente, kedy oba pôvodné výroky budú pravdivé a konjunkcia sa stane „len“ spojkou oboch výrokov.

Tento pojem je možné preniesť aj do iných súvislostí, napríklad umeleckých, tak ako to urobil výtvarník Palo Macho (1965). Už štrnásť rokov sa venuje konjunkcii so slovenskými umelcami. Ich partnerstvo založené na apropriovaní či výpožičke posúva samostatné umelecké „výroky“ do nových kontextov. Jednu z takýchto podôb umeleckej konjunkcie v podaní Pala Macha kurátorsky zastrešil Peter Michalovič v GJK v Trnave. Macho tu prezentoval diela, ktoré vznikli v partnerskej spolupráci s výtvarníkmi, ako je napr. Laco Teren, s ktorým vytvoril monumentálne kruhy syntetizujúce maliarske videnie sveta a sklárske umenie. Z tvorby Rudolfa Filu Macho aproprioval šesť diel, následne ich prekryl sklom, na ktorom realizoval vlastný zásah, a v poslednej fáze Fila vytvoril ďalšie premaľby. V roku 2004 sa do centra Machovho záujmu dostal Ľudovít Fulla so svojimi ikonickými dielami, vďaka ktorým vznikla kolekcia sklených obrazov a plastík odkazujúcich ku konkrétnym Fullovým dielam. Ďalším v poradí bolo partnerstvo s Janou Hojstričovou. Jej sériu fotografií Macho síce „ukryl“ do skla, čím čiastočne zmenili svoj pôvodný kolorit, avšak odkryl ich možnú konceptuálnu polohu. V nej pokračoval aj v spolupráci sa Svätoplukom Mikytom, ktorý kreslil, ryl priamo na Machovo sklo. V roku 2012 vytvoril Macho deväť objektov spolu s Jozefom Jankovičom, čím vzniklo netradičné reliéfne dielo. Poslednou spoluprácou je prepojenie Csudaiovho Teddy beara s tabuľami skla.

Machove konjunkcie s výtvarníkmi sú ojedinelým počinom v našom umení, pretože i napriek jedinečnosti autorov a ich jazykov výsledné diela pôsobia ucelene a komplexne. Zároveň ponúkajú priestor pre nové významy a otvorené otázky.

 

Katarína Ihringová

Palo Macho, Jana Hojstričová Hore/Dole, Vpravo/Vľavo, Vpredu/Vzadu , fotograf a a maľba na pretavenom skle, pohľad do inštalácie výstavy v GJK v Trnave, 2016, foto: Jana Hojstričová

More stories by

Katarína Ihringová