Voľný štýl Galéria Jána Koniarka / Trnava by

by 15. 6. 2016

V priebehu mája a júna sa v Galérii Jána Koniarka v Trnave pod kurátorským vedením Romana Popelára konala výstava Patrika Kovačovského a Marcina Berdyszaka (PL) s názvom Voľný štýl . Ako inak, vo voľnom štýle. Obaja disponujú sochárskym školením, ktoré je východiskom ich prekračovania výtvarných médií a určuje zmysel pre rôzne formy „okupácie“ priestoru.

V hlavnej úlohe väčšiny vystavených diel Marcina Berdyszaka vystupuje „umelý“ banán ako symbolika istej cudzorodosti (banánová republika) i divokosti, hravosti (detinská konotácia s opicami v pralese). Má jednoduchý, jasne čitateľný tvar, ktorý možno dotvárať farebne i materiálovo (napr. dopĺňaním detskými autíčkami – Baktérie kultúry , 2015) či rôzne krájať, lepiť, napodobňovať. Vznikajú tak bizarné spojenia, ktoré svojou ironickou výpoveďou podčiarkujú myšlienku diela – ako v prípade maskáčových banánov pôvodne vystavených v umeleckom inštitúte v Jeruzaleme ( Millitärfruchte , 1998). Z maliarskych presahov Berdyszak predstavil cyklus Keď sa bariéra stane obsahom (2016), kde sú na rôznych formátoch (v tvare štítov) na čiernom pozadí namaľované závory, hranice, ktoré v dnešnom kontexte tematizujú nielen obmedzenia v každom z nás, ale aj vonkajšie hranice vymedzujúce svety, ktorých prekročenie stojí mnohých ľudí majetok a mnohých aj život.

Téma utečenectva, neistoty, zneisťovania je latentným prvkom výstavy. Reaguje na ňu aj Patrik Kovačovský, napr. sériou Plážové bariéry (2016) či videom (9´04, 2016), ktoré skúma podmorskú faunu s jej priestorovými zákonitosťami. Kovačovského časť výstavy poskytuje prierez rôznymi polohami jeho tvorby, od maľby ( Analógový pohľad , 2008), cez staršie neokonštruktivistické objekty ( Domov , 1995), až po novovytvorené diela zo súčastí starších objektov ( Blesk nad krajinou , 2015). Jeho tvorba vyniká intímnou výpoveďou obsiahnutou v estetických a dokonale remeselne spracovaných formách. Spája vízie, obavy ( Incident, 2013) i túžby ( Objatie , 2014). Tak sa stáva plnou významových vrstiev, ktoré sa odhaľujú len istým vcítením sa do vizuálne príťažlivých i znepokojivých obrazov súčasnosti.

 

Patrik Kovačovský COSMOS , 2016 foto: archív autora.

 

Miroslava K. Valová

More stories by

Miroslava K. Valová