Juliana Mrvová Galéria Jána Koniarka / Trnava by

by 11. 6. 2017

Juliana Mrvová (1979) po prvýkrát predstavila v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave pod názvom Travelóg kvalitný výber svojich diel, ktoré vznikali v posledných piatich rokoch zaujímavým spôsobom. A to prostredníctvom cestovateľských zážitkov, ktoré získala na svojich rezidenčných cestách po Amerike, európe a Ázii. Diela – veľkoformátové maľby, kresby, ale i textové zápisky vznikali buď priamo na mieste ako záznam autentických zážitkov, alebo v ateliéri ako záznam vnútorne spracovaných spomienok. Mrvová utvára malé samostatné príbehy rozprávajúce o zaujímavých ľuďoch, s ktorými sa zoznámila, o spoznávaní krajiny, jej odlišnej faune a flóre či o národných jedinečnostiach. No sú to aj príbehy odkrývania vlastných túžob po poznaní a poznávaní všetkého tajomného, neznámeho a nepoznaného. Mrvová sa stáva súčasťou „travelógu“, na ktorom sa aktívne podieľa a vedie ho sama so svetom a so svojím nomádstvom, ktoré ju ženie naprieč krajinou. práve „travelóg“ vedený sám so sebou je zrejme najsilnejším hnacím motorom poháňajúcim J. Mrvovú po ceste poznania. Vystavené diela sa tak stávajú stopami jej vlastných ciest – stopou videného a zažitého, ale i reprezentáciou zastupujúcou reálnu krajinu v jej neprítomnosti, sprítomňujúcim znakom. ten je raz viac a inokedy menej jednoznačne čitateľný.

Ťažiskom Mrvovej tvorby okrem dominantnej farby je i čiara ako podstata kresby, ako súčasť maľby, ako základ písaného slova. Stojí na počiatku akejkoľvek umeleckej tvorby, ale i myslenia. Ak sa oprieme o slová M. petříčka, ktorý o čiare hovorí, že vždy označuje a skrýva mnoho vecí, potom ich môžeme odhaľovať aj vo vystavených dielach. Mrvovej vizuálne, ale i textové uchopenie sveta je ukryté aj do čiar, čo sa prelínajú od vizuálnych obrazov, do ktorých je písmo priamo zakomponované cez kresby, koláže až po denníkové záznamy. V nich si divák môže listovať, čítať a vizualizovať maliarkine zážitky, ale môže ich aj konfrontovať s vizuálnym obrazom. Divák sa tak stáva vďaka vystaveným dielam súčasťou viacvrstevnatého poznávania cudzích svetov i seba samého.

 

Katarína Ihringová

Vor Kormoránov (Na rieke Son) , 280 × 480 cm, akryl, tuš a pastelka na plátne, 2017, foto: Adam Šakový.

More stories by

Katarína Ihringová