Monika a Bohuš Kubinskí, Fero Király by

by 11. 3. 2018

Vo výtvarnom diele autorskej dvojice manželov Moniky a Bohuša Kubinských sa opakovane vyskytuje motív spomínania. Prostredníctvom myšlienkovej dynamiky pamäte či varovného pripomenutia minulého sa títo umelci venujú spracovávaniu vlastných autorských komentárov k súčasným problémom. Tak sa napríklad vyjadrili k odkazu svetových vojen (výstavy série Front Line v Prahe, Šamoríne a Košiciach) alebo vysporiadali so spoločenskými deformáciami na Slovensku (happeningy Exxkluziv). Pamäť ako dôležité médium rámcovala aj ich subtílny projekt Cache (site-specific inštalácia vytvorená v máji 2017 pre priestory Nástupišťa 1-12 v Topoľčanoch), ktorý pracuje s atypickým materiálom – nekvaseným pečivom maces. Na toto výtvarné dielo autori nadviazali aj svojím zatiaľ posledným spoločným projektom s logicky rozvinutým názvom To Cache. Vystavili ho v priebehu marca 2018 v priestoroch At Home Gallery – Synagóga Šamorín (kurátor Omar Mirza) a opätovne v ňom spracovali vizuálne príťažlivý objekt monumentálnej čipky z macesu, ktorej predlohou sa stal babičkin obrus z dedičstva Moniky Kubinskej. Pomoc pri čítaní výtvarného diela poskytne jeho názov. Cache je odkazom na počítačový termín rýchlej vyrovnávacej pamäte; maces, v našom regióne tradične spracovaný do typickej formy mriežky, pripomína zjednodušenú schému architektúry počítačovej pamäte. Počítačové rozhranie zároveň poslúžilo autorom ako nadstavba umeleckého diela. Na rozdiel od pôvodnej statickej site-specific inštalácie Cache je To Cache interaktívnym objektom, pri ktorom autori spolupracovali s hudobníkom Ferom Királym. Ten pripravil multimediálne rozhranie s akustický poľom určené pre aktívne vstupovanie návštevníkov do diela. Prostredníctvom zvukových nahrávok mohli zanechať odkaz v počítačovej pamäti a svojou fyzickou prítomnosťou ho následne vyvolávali vo „fragmentoch ozvučených spomienok“. Fyzickou skúsenosťou, pohybom po priestore galérie, interakciou vo vzťahu k vystavenej vitríne s rozmernou čipkou macesu sa divák stal aktívnym protagonistom spomínania, médiom i nositeľom pamäti, ktorá má vzhľadom na kontext zasadenia inštalácie v desakralizovanej synagóge jasnú perspektívu i oblasť scitlivenia.

Michal Lalinský je publicista.

More stories by

Michal Lalinský