Přetlak by

by 6. 6. 2018

Zmrzlina se šlehačkou, Pat a Mat, učitel a žák, umění a muzeum, UMPRUM a UPM: některé pojmy prostě patří k sobě. Posledně jmenovaná dvojice vznikla s myšlenkou budoucí symbiózy v roce 1885 a dnes oslavuje nově podepsané memorandum o vzájemné spolupráci bilanční výstavou Přetlak. Propojení, dialog a přirozenou komunikaci mezi jednotlivými katedrami, která je pro filosofii školy zásadní, dobře vystihuje kurátorský tandem dua Vrtiška a Žák z A teliéru designu interiéru a nábytku a Johany Lomové z Katedry teorie a dějin umění. Kurátory zvolený formát bilanční výstavy, kde každý ateliér zastupuje vždy jedna studentská práce nebo týmový projekt, představuje příjemný protiklad k pracemi nabitému Artsemestru, který škola pořádá ve svých prostorách dvakrát ročně. V Uměleckoprůmyslovém muzeu se UMPRUM vyhýbá přetlaku podnětů a ponechává divákům dostatek prostoru pro jejich zájem o hlubší porozumění koncepční či technické stránce vystavených děl. Ta často potvrzují svůj myšlenkový a formální přesah nad rámec zaměření ateliéru svého autora. Ústředním prvkem výstavní instalace je nepravidelný textilní objekt připomínající pulzující tělo fantastického živočicha. Ten jednak propojuje jednotlivé místnosti, ale slouží také jako interaktivní informační panel, který vizuálně sjednocuje a propojuje jednotlivé výstavní místnosti. Významnou součástí výstavy je katalog, který graficky zpracovali studenti Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace Jiří Mocek a Cindy Kutíková. Obsah kromě úvodních slov kurátorů, rektora a ředitelky dvou institucí tvoří především interpretace jednotlivých prací od samotných autorů. Tento intimní formát doplňuje portréty vystavujících studentů Peter Fabo, odborný asistent Ateliéru fotografie. Přetlak je příjemným, srozumitelným a divácky vstřícným formátem studentské výstavy, který vystavená díla dokázal povýšit z muzeálních exponátů na reálně využitelné projekty. Nezbývá než doufat, že se vystavené práce jednou prosadí také za zdmi muzea.

More stories by

Lenore Jurkyová