Claudiu Cobilanschi, Ilija Šoškić by

by 12. 3. 2019

V rámci cyklu „dvojvýstav“ predstavila galéria Gandy dvoch umelcov pôvodom z juhovýchodnej Európy. V oboch prípadoch ide o ich prvú samostatnú výstavu na Slovensku a obaja vystavujú predovšetkým objekty. Ilija Šoškić (1935), pôvodom z Kosova, vyrastajúci v Čiernej Hore a pôsobiaci medzi Splitom a Rímom, prezentuje práce zo 60. a z konca 90. rokov. Väčšinov ich spája používanie (nielen) prírodných materiálov, najmä dreva. Pri štyroch starších asamblážach cítiť inšpiráciu hnutím Arte Povera, kým päť novších prác je rôznorodejších: od „kresby“ na papieri, cez kombinácie kresby a inštalácie, až po „surrealistický“ klobúk s nápisom Entscheidungsproblem položený na drevenom podstavci.

Mladší Rumun Claudiu Cobilanschi (1972) je domácemu publiku známy nielen účasťou na kolektívnych „tranzitných“ projektoch, ale i z dvoch dlhších rezidencií. Základnou surovinou jeho desiatich menších objektov (všetky nesú názov Airchaeology a všetky boli vytvorené počas minulého roka) je betón, ktorý kombinuje s inými materiálmi, i keď fascinácia týmto, z ekologického hľadiska jedného z najspornejších materiálov, prevláda. Najčastejšie je základom amorfný kus betónu, kedysi súčasť niečoho užitočného, no potom už vytrhnutý, vyhodený a teraz nájdený a vystavený. Referuje k akejsi nejasnej stope minulosti. Na jej troskách, symbolicky i doslovne, sa ju snaží pripomenúť. Napríklad minimodelom pôvodnej stavby kina (Airchaeology, Cinema Feroviar, 2018) či referenciou k už miznúcim pomníkom druhej svetovej vojny, ktorými bolo husto posiate územie bývalej Juhoslávie. Častejšie ako tie naše mali nielen progresívne ambície, ale aj vysokú umeleckú hodnotu. Na malom priestore galérie možno vidieť ukážky prác vytvorených v priebehu uplynulého polstoročia, reprezentujúce rôzne umelecké postupy, vrátane kombinácie (post)konceptuálneho uvažovania a až obsesívneho zaujatia materiálom.

More stories by

Damas Gruska