Pavol Truben by

by 12. 3. 2019

Pavol Truben je typ postrenesančného umelca, ktorý sa snaží pohybovať medzi rôznymi umeleckými disciplínami, rád „fušuje“ i do „exaktnejších“ vied. Týmto multižánrovým a multispektrálnym smerom sa vydal aj vo svojom Pátraní po Leviathanovi. Pátranie anticipuje proces, takže výstavu v kurátorskej koncepcii Jany Babušiakovej považujem iba za určitú konzerváciu konkrétneho bodu v Trubenovom hľadaní. Hľadanie Leviathana sa objavilo už v jeho dizertačnej práci na Katedre grafiky a iných médií.

Návštevníkom novej reinštalácie staršej témy neprináša ešte zaručené odpovede. V zmysle mýtickej mystifikácie vybájeného živočícha, premýšľa, pýta sa a v neposlednom rade si z divákov aj uťahuje. Skrátka, snaží sa navodiť celú škálu pocitov, ktoré v recipientoch vrú pri témach ako propaganda, fake news, trolling, dezinformácie, data minig. Autor si zvolil tri špecifické príbehy, ktoré rozpracoval do niekoľkých vizuálnych diel v rôznych médiách – od digitálnych printov, koláží, po objekty z purpeny a sadry. Pátranie po Leviathanovi je jednou z kvalitne nainštalovaných výstav, kde priestor a jeho špecifiká podčiarkujú vyznenie konceptu, postupne sa prepadáme hlbšie do témy i fyzického podzemia malej galérie. V náznakoch sa dotkneme kontúr hrozivého Leviathana z rôznych kútov sveta. Stojac v suteréne periférie svetových mocností nás môže zamraziť i fiktívny či reálny des z oblastí zmietaných vojnami. Informačná vojna však nepozná geografické hranice.

Časti výstavy 1 a 2 predstavovali umelecké analýzy vzťahujúce sa k dvom aktuálnym vojnovým konfliktom (Krym a Sýria), časť 3 s názvom Podstata Leviathana bola už vyslovene autorským cvičením na tému vizualizácie mýtického zvieraťa. Podstatou celku bolo hľadanie objektívneho pohľadu, pravdy. Dostávame sa tak k základným otázkam: Čo pravda vlastne je? Ako ju vyjadriť? Zobraziť? Rozprávať (sa) o nej? Výstava v bratislavskom Hite skončila, pátranie po Leviathanovi môže pokračovať. Sledujte Trubenove stopy, hĺbavý umelec so zmyslom pre humor síce (zatiaľ) nenašiel Leviathana, ale rozhodne inšpirujúci prístup k tvorbe a akútnym spoločenským témam.

More stories by

Zuzana Duchová