Tekuté obzory by

by 15. 5. 2019

Vodné priehrady sú kontroverzné diela. Na jednej strane bývali symbolom pokroku ako „čistý“ zdroj obnoviteľnej energie, ochrana pred povodňami či zásobáreň vody. Postupné zanášanie, znižovanie kapacity a nákladné čistenie, veľký zásah do prírody, napr. do pohybu vodných živočíchov, zaplavenie kultúrneho dedičstva či nútené vysídľovanie obyvateľov sú odvrátenou stranou, ktorá mení ich vnímanie. Téme sa venuje „klasický tranzitovský“ projekt Tekuté obzory kurátora Rada Ištoka. Sesterské duo Elle Márjá Eira & Mai-Lis Eira filmovými prostriedkami (Saamovia majú práva, 2018) pripomína protestné hnutia Saamov proti výstavbe priehrady na severe Nórska, ktorá mala zaplaviť ich dedinu. Umelecká dvojica Anca Benera & Arnold Estefan vo svojej dômyselnej práci (Na východ od Dunaja, na západ od Eufratu, 2019) pripomína dve miesta, ktorých osudy poznačili vodné diela. V roku 1970 zaplavený dunajský ostrov na rumunsko-srbskej hranici Ada Kale, obývaný tureckou menšinou, a hrobku Sulejmana Šaha, otca zakladateľa Osmanskej ríše. Pripomína ich koberec utkaný starobylými technikami, ktorý zobrazuje reliéfy dna získané najmodernejšími technológiami a opatrené značkami, ktorých vysvetlenie je na akejsi časovo-priestorovej osi, nanesenej na meradlo výšky vodnej hladiny. Inštalácia „archeologického náleziska“ (Plán na možné vzkriesenie II, Ali Cherri, 2019) zas pripomína kontroverznú výstavbu priehrady Merowe v Sudáne, osud 50-tisíc ľudí vysťahovaných z úrodného údolia Nílu a kultúrne dedičstvo, ktoré sa ocitlo na jej dne. Inštalácia Lucie Nimcovej (Starina, 2019) zas pripomína príbehy spojené s výstavbou rovnomennej priehrady na východe Slovenska. Využíva pritom prevažne archívne materiály. Škoda však, že autorov fotiek nepripomenula, tým skôr, že jej vlastný fotografický prínos je riadne vyznačený. Rovnako som nenašiel ani len referenciu ku knihe fotografií Rusíni (T. Leňo a J. Ondzik, 2012), ktorá sa téme priamo venuje. Pestrú a premyslenú výstavu ešte dopĺňajú archívne materiály Mikuláša Hubu k projektu priehrady Gabčíkovo-Nagymaros.

More stories by

Damas Gruska