Václav Stratil: Telegraph Gallery, Olomouc by

by 3. 5. 2020

Kurátor Jiří Ptáček připravil pro Telegraph Gallery výstavu Václava Stratila, která symbolicky navázala na jeho revoluční přehlídku v Olomouci před 30 lety. Název aktuálního projektu Srdce v kleštích se inspiruje Stratilovým dávným kontaktem s prózou Jana Čepa. Jeho hrdinové se často ocitají v zajetí silných emocionálních prožitků, což indikuje, že i Stratilova tvorba je přes svou konceptuální rovinu neodmyslitelně spjata právě s jeho osobními pocity a emocemi.

Výstavu nelze označit za retrospektivu, přesto záměrně prezentuje diverzitu Stratilových tvůrčích poloh. Na jedné straně to jsou šrafované tušové kresby různých formátů, v nichž v posledních dvou dekádách přehodnocoval iniciační práce z 80. let. Tato díla vyjadřují výrazný tělesný a duševní ponor, který sám autor vnímá jako formu meditace. Na rozdíl od tradiční černé monochromatičnosti rezonuje v některých novějších kresbách také výrazné purpurové probarvení a narušení geometrického řádu, přesto jsou již tradičně čitelné skrze své existenciální konotace. Míra časového a tělesného pohroužení evokuje artefakty českého informelu v nichž se velmi néročný tvůrčí postup shodně se Stratilovým do značné míry podílel na celkovém autorském odkazu. Kontrastní segment představují drobné, kresebně pojaté postavy „myslivečků“, tematizující neškolený dětský projev, nebo naturalistické sebeironické fotografie určitých tělesných partií stárnoucího umělce.

Propojením zralých, meditativně koncentrovaných a naivizujících nebo sebeironizujících děl Stratil tradičně provokuje divácká očekávání ve vztahu k povaze uměleckého díla a identifikuje se tak s postavou solitéra, který se neřídí aktuálními trendy, ale především svým osobitým humorem a jadrným způsobem vyjadřování. Lehkost a neortodoxnost jeho výrazu se projevuje i v detailech výstavy v podobě ručně psaných autorských citátů na zdech galerie nebo přítomnosti starého plstěného koberce s příznačným nápisem Easy v samotném středu instalace.

More stories by

Barbora Ropková