Poslední den stvoření: Hraničář, Ústí nad Labem by

by 5. 5. 2020

Zájem o umělecké projekty s environmentální, potažmo ekologickou tematikou v posledních letech v Ústí nad Labem značně vzrostl. Není divu, severočeský region je v zemi nejvíce postižen povrchovou těžbou, znečištěním ovzduší spojeným se spalovnami hnědého uhlí i chemickým průmyslem. Jednou z význačných výstav ze série reflektující socioekonomické, ekologické i estetické přístupy ve spojení s krajinou, přírodou a klimatem byl například projekt kurátorů Margarethy Makovec a Antona Ledera Nechte to Zemi v Domě umění Ústí nad Labem na konci roku 2017 nebo skupinová výstava THE EARTH (viz Flash Art CZECH & SLOVAK Edition No. 55, pozn. red.). Již druhý výstavní projekt spojený s tématem environmentu nazvaný Poslední den stvoření byl zahájen letos v březnu v Galerii Hraničář (první tematický celek Tvář krajiny probíhal v první polovině roku 2018). 

Na aktuální výstavě se kurátorky Martina Johnová a Anna Remešová snaží upozornit skrze antropocentrický a postkoloniální pohled na nutnost ochrany životního prostředí a trvale udržitelného životního stylu.  Nevšední prostor galerie využily k rozdělení na tři celky: první patro představuje exaktní zkoumání a slouží především k workshopům a diskuzím, ve druhém patře jsou zastoupeni umělci, kteří se zabývají obrazem krajiny a její vizualitou, a poslední patro zastupuje utopické myšlení a hledání alternativ ke skutečnému stavu.

Umělecká díla se tedy na pomyslném vrcholu věnují např. otázkám ekofeminismu, kritice kapitalistického rozdělení půdy a snaze o společné sdílení statků. Pro Hraničář je charakteristický přístup založený na mikrovýzkumu a do jisté míry na angažovaných aktivitách, a tak se výstava snaží uchopit problematiku interdisciplinárně. Vedle reflexí vizuálních umělců je připraven rozsáhlý doprovodný program, který zahájila v den vernisáže mezinárodní konference Krajina po těžbě. Ani samotná výstava nezůstane statická a bude se během následujících měsíců mírně proměňovat. Vedle stávajících děl Angely Anderson, Radka Jandery, Marie Lukáčové, Jana Kvíze, Martina Netočného, Matthew C. Wilsona a Jitky Žambochové jsou plánovány intervence dalších umělců, např. Davida Přílučíka. K hlubší analýze problematiky napomáhá i fakt, že Hraničář připravuje dlouhodobé projekty. Výstava tak bude trvat téměř do konce července.

More stories by

Barbora Hájková