Prísľub strážkyne bahna by

by 22. 8. 2023

V rámci programu Kunsthalle Bratislava sa priestor A Window stal doslova výkladnou skriňou inštitúcie, ktorá sa výmerovo zmenšila a prináša skôr ako výstavné blockbustre rozmanité spolupráce po rôznych osiach rozšírených polí jednotlivých umeleckých druhov a inštitúcií. Už druhá vydarená spolupráca so slovinskou kurátorkou Tjašou Pogačar prináša do A Window výstavu Prísľub strážkyne bahna atmosférickú inštaláciu, imaginárnu krajinu, v ktorej je ľudská prítomnosť redukovaná na pozostatky rôznych objektov a čiastkových naratívov. Jednotlivé útržky rozprávaní spája a umocňuje senzuálnosť a procesuálnosť telesného prežívania, nové prepojenia organického a artificiálneho. V priestore presiaknutom vlhkosťou, z uličnej strany tajomne zahaleného do polopriehľadnej zadýchanej vrstvy, pretekajú príbehy poznačené prechodom a premenou nielen materiálnou, ale aj spôsobu rozmýšľania o vzťahoch medzi nami a naším bezprostredným okolím, ktoré nám viac či menej nápadne preniká nielen do toho, čo označujeme ako náš osobný priestor, ale ešte oveľa hlbšie, pod kožu, do pórov. Výstavný priestor prekvitá, no nie estetizovanou zmyselnosťou, ale viscerálnou zmyslovosťou predovšetkým vďaka jednoduchej, no efektnej intervencii Kataríny Hruškovej, ktorá premenila podlahu na zdanlivo vyprahnutú krajinu, ktorú koketne rozmáča fontánoidný groteskný objekt Neje Zorzut nazvaný Ebb. Kombinácia diel jednotlivých vystavujúcich pôsobí dojmom jednotnej inštalácie (okrem Hruškovej a Zorzut sú to ASMA, Šimon Chovan, Angelika Loderer, Siggi Sekira) a vytvorila prostredie, ktoré nám sprostredkúva spektrum ambivalentných vnemov a pocitov naviazaných na naše prežívanie od roztopašnej telesnosti po odpor z pretekania niektorých jej aspektov. Diela okupujú obslužné priestory, upchávajú ventiláciu, vykúkajú na nás z miest, ktoré zvyčajne nevnímame, ale vlastne by tiež plnili funkciu podobnú telesným pochodom. Druhá krajina zo série Pod týmto zvláštnym slnkom (prvou bola samostatná výstava Anny Hulačovej Jedlé, krásne, neskrotné) si žije hybridným životom, ktorý vzbudzuje zvedavosť, akým smerom porastie v ďalšej výstave.

More stories by

Miroslava Urbanová