Jana Kapelová

13. 9. 2023

Jana Kapelová v projekte Radosť v Synagóge – Centre súčasného umenia reflektuje prirodzenú a ťažko naplniteľnú túžbu súčasníka po šťastí. Autorka pracuje s pocitom nespokojnosti, prázdnoty v globálnom zmysle. Žiadna spoločnosť doteraz nemala toľko možností napĺňať svoje (ne)dostatky ako tá naša, aby u(s)pokojila svoje ľudské potreby, túžby; a opak je vlastne pravdou, čím viac napĺňame svoje túžby, svoje radosti, svoje sny, tým do väčšieho prázdna sa halíme. A vôbec: dokáže byť ľudský jedinec naozaj spokojný a pokojný? Sme permanentní hľadači šťastia, všetci vieme, že existuje, avšak keď ho máme, nie vždy sme schopní ten moment šťastia precítiť, pretože nás často atakuje nespokojnosť a prílišné očakávania. Čo vytvára taký dôležitý balans?

Radosť je „komplexne kapelovská záležitosť“ – od technickej podpory Jána Kapela až po pomerne obšírne spracovanie podnetov z odbornej psychologickej literatúry, motivačnej literatúry, kultúry sociálnych médií, filozofie, biochémie a biznis speaku; a nad tým všetkým ako štyria vládcovia kraľujú hormóny: dopamín, endorfín, serotonín, oxytocín.

„Kapelka“ mala túžbu kreovať niečo „hmatateľné“, materiálne, manuálne. Vymaľovala kolekciu keramických váz/nádob a vytvorila im video, ktoré dominuje priestoru synagógy. Money, family, me/you/you, sure, love, self discipline equals fredoom, create yourself, expectations, romantic…, toto je len zlomok slov, ktoré s každým z nás nejakým spôsobom rezonujú. Pomaľované keramické nádoby sú metafory a nielen amfory túžby po osobnom naplnení. Väčšinou sú to repliky námetov z tetovaní, ktoré sú bežne dostupné na internete. Na jednej strane sú motivačné, na druhej strane sú (seba)ironické. Humorná motivačná nádoba do každej domácnosti! I taký rozmer by sme mohli vo výstave zachytiť. Výstava Radosť je zdarným autorským výskumom vysporiadania sa so svojimi snahami o šťastie a zároveň je i vysporiadaním sa so sebou samým a okolnosťami, ktoré nás formujú pri prežívaní pocitov radosti a šťastia. Na záver končím „fričovsky“: „Co je to štestí? Muška jenom zlatá“ alebo akciová letenka na víkend do Porta, Elicea s dávkovaním 1 x denne, či VIP členstvo v shisha bare? Šťastie je pocitom dostatku. 

Čistá radosť toto písanie.

Find more stories

Home