FlashArt.cz
FlashArt.cz
FlashArt.cz

URI ARAN by

Nielen svojou druhou veľkou samostatnou výstavou v priebehu len o čosi viac ako jedného roka Uri Aran poskytol dostatok dôkazov,…

Read More

IMOGEN STIDWORTHY by

Dlouhodobé zkoumání, v němž se Imogen Stidworthy zabývá významem jazyka, doznalo v Galerii Matt poměrně temného obratu, a to nejen…

Read More

MAT COLLISHAW by

Mat Collishaw, pocházející z nábožensky založené rodiny, dichotomizoval svou fascinaci spirituálnem tím, že zdůraznil, jak tento nehmotný element v praktickém a věcném…

Read More

BARBARA KRUGER by

Počas nedávnej prednášky vo Viedni Barbara Kruger vyhlásila, že to, že je horlivou feministkou z nej nerobí tvorcu „feministického umenia“.…

Read More

KOKA RAMISHVILI by

Koka Ramishvili patrí do generácie východoeurópskych umelcov, ktorí uviazli medzi starým a novým systémom – aspoň teoreticky umožňujúcim interakciu so…

Read More