HOSTED IN ATHENS by

by 11. 4. 2012

Výzva „vytvárajte kolektívy!“ bola lajtmotívom sedemdňového výstavného projektu s názvom Hosted in Athens. Od 22. do 29. mája v historickom centre Atén pôsobilo 19 umeleckých kolektívov. Atény ako miesto pre „spektákel“ sú tiež miestom, odhaľujúcim tzv. eurokrízu, ktorá je následkom globálnej ekonomickej krízy. Krízou stimulované reakcie, ako globálna redistribúcia, majú dosah na konkrétnu sociálnu realitu. Projekt Hosted in Athens nebol len vyjadrením provokatívnych politických stanovísk, usiloval sa skôr zamerať na sociálnu spoluprácu a kultúrnu koexistenciu. Zvláštna pozornosť bola venovaná efektívnemu presieťovaniu umelcov, kurátorov, inštitúcií a mestských oblastí v medzinárodnom merítku, ktorá umožní spoluprácu jednotlivých umeleckých scén.

Umelci z projektu sa zamerali na estetiku každodenného jazyka, aby vytvorili kultúrny dialóg – ako napríklad člen BEST-OFF Artan Shabani v jeho videu Routine, umelecká dvojica Versaweiss s ich multimediálnymi prácami alebo výstava umeleckej skupiny Trace. Divák môže diskutovať o čiernom humore performance slovenského umeleckého kolektívu XYZ ako aj umeleckej dvojice Lykakis Karamanovlis. Milovníkov konceptuálneho umenia uspokojili práce umelcov zo skupiny GRUPPE UNO WIEN a herci z MUD OFFICE, vyjadrujúci ich solidaritu s „Mud Manifesto”.

Umelecký kolektív Niemandsland z Viedne a Under Construction z Atén presvedčili svojimi (pseudo)vedeckými pokusmi, na jednej strane to bol Niemandsland s patafyzickými otázkami, ktorými parodovali vedecké teórie a vývoj metodológie, na druhej strane Under Construction počas neurolingvistickej prednášky-performance skúmali vlastnosti ľudského spánku.

Politickejší podtón mal Nauru Project, ale aj Spazi Docili, ktorého úspech vychádzal z novodobého použitia náboženského fetiša. Práce dvojice umelkýň Blightman Bofiliou sú založené na textoch popových pesničiek 90. rokov 20. storočia. Ich atmosféra pripomínala ďalšie dielo – Daily Lazy Projects, upozorňujúce diváka na všetky dobré veci v každodennom sivom živote prostredníctvom jeho zatiahnutia do stavu voľna a s ním tesne hraničiacej lenivosti.

Diela a koncepty umeleckých kolektívov na výstave Hosted in Athens celkovo manifestujú rozdiely medzi lokálnou a globálnou úrovňou a snažia sa zdôrazniť, že inakosť nie je žiadnym dôvodom na to, aby sme spoločne nezačali jednať a nedosiahli zmenu.

Pohľad do inštalácie výstavy Hosted in Athens, 2012, vpravo Versaweis, vľavo XYZ, foto: Versaweiss

Carolin Gennermann

More stories by

Carolin Gennermann