Hledání snu o heterotopii Galerie Entrance / Praha by

by 14. 10. 2015

Heterotopie – alespoň tak, jak tento pojem ve svých textech používal Michel Foucault – je chápána jako pojem označující dislokovaná místa. Dislokací se zde myslí především odlišnost oproti převládajícím kategoriím a tato jiná místa mohou být artikulována jak skrze fyzický, tak mentální prostor. Výstava Hledání země nezemě , kterou pro galerii Entrance připravili kurátoři Tereza Jindrová a Rado Ištok, se snaží několik takových míst představit a zároveň rozšířit pojem heterotopie o další významy. Heterotopie je všeobecně vnímána jako něco negativního, jako deviační prvek potenciálně narušující jednotu vedoucího přesvědčení. Tím se může v některých společnostech stát například odlišná sexuální orientace. Na to svým dílem poukazuje Sofia Hultin, jež prostřednictvím map a audioprůvodců představuje konkrétní evropská města. Prostory jsou popisovány za pomoci osobních příběhů osob z místních LGBTQI komunit. Zatímco tento projekt se zcela drží reálných prostorů a dějů, video Silla Storihla nazvané Stonewall Nation se pohybuje na hraně mezi dokumentem, fikcí a surrealistickým animovaným filmem. Na tomto pozadí pak probíhá myšlenka nikdy neuskutečněné gay komunity v Kalifornii. V podobném duchu zaznívají i další díla na výstavě, které se někdy věnují individualistickému vnímání veřejného prostoru (Lenka Janoušková), jindy místům skrytým ve stínu (Martin Hrubý, Rudolf Samohejl). Celkově se zde ale objevují dva ambivalentní přístupy k pojmu heterotopie – jedním je místo imaginace, místo zbavené tíhy převládajícího systému a nabízející určitou formu svobody, a druhým je okraj, deviační lokace, jež je separována proti své vlastní vůli. Nejlépe se tyto dva pohledy potkávají právě ve filmu Stonewall Nation , jenž představuje jedno konkrétní gay hnutí a jeho úsilí o uznání ze strany společnosti, ale zároveň v tomto bodě selhává a jako alternativu nabízí útěk do utopie a snivé kolážovité krajiny. Heterotopie ale není pouhým snem, přeludem mihotajícím se někde vysoko u stropu jak ty houpací sítě na výstavě. Výstava nám tak ukazuje, že heterotopie není pouhou teorií či ideou. Naopak, protože reálný postoj většiny vůči Druhému stojí v samém základu naší modernity, je třeba ji stále znovu a znovu narušovat. A to někdy i za pomoci rozšíření imaginace.

 

Martin Bražina Stonewall Nation, Sille Storihle , 2014, foto: archiv autora

Anna Remešová

More stories by

Anna Remešová