Kráčanie bez stôp tranzit.sk / Bratislava by

by 20. 12. 2015

Kurátorská dvojica Maja a Reuben Fowkes, ktorá svojimi rôznorodými aktivitami artikuluje vzťah ekológie a súčasného umenia v rámci vlastnej organizácie Translocal Institute for Contemporary Art, zostavila pre tranzit.sk výstavu, ktorej zámerom bolo formulovať „transformačný potenciál kráčania“. Kráčanie je tu kurátormi interpretované ako spôsob vymedzenia sa voči tlaku a nárokom post-fordistického systému, ako spôsob demonštrovania vlastných hodnôt, suverénne organizovanie vlastného času a jeho prežívania.

Silným odkazom výstavy je tak najmä presvedčenie, že všedná aktivita predefinovaná ako umelecká činnosť v sebe obsahuje možnosť pozitívnej zmeny. Tento odkaz, ktorý v súčasnom umení rezonuje už mnohé dekády a aj napriek tomu je stále vitálny, však kurátori rozširujú o ďalší apel tvrdiac: „Na ekologicky ladenom prístupe ku kráčaniu ako k umeniu je však výnimočné pochopenie, že estetika nie je možná bez etiky.“ Hoci podmieňovanie estetiky etikou možno vnímať aj polemicky, výzva prevziať zodpovednosť za svoje konanie je určite naliehavá.

Práce, ktoré sa na výstave stretli vedľa seba, však na rozdiel od publikovaných rozhovorov kurátorov s umelcami tento odkaz netlmočili tak jednoznačne. Vo väčšine prípadov skôr potvrdzovali romantickú predstavu umelca ako objaviteľa dosiaľ nepoznaných území a v tomto prípade doslova krajiny. Napríklad Oto Hudec sa vo svojej práci vytvorenej počas pobytu v Soule štylizuje do role maliara vedút, zameriava sa na stromy poznávaného mesta, ktoré maľuje na svojich prechádzkach. Prostredníctvom súboru týchto obrazov a záznamom príbehov svojich potuliek zostavuje osobitý a introvertný portrét tohto mesta a spoločnosti, ktorá ho utvára.

Zaujímavým príspevkom k nastolenej téme je predovšetkým dlhodobý projekt chorvátskeho zoskupenia Fokus Grupa, pozostávajúci z organizácie prechádzok členov skupiny s prizvanými hosťami spojených so zbieraním kvetov a vytváraním herbára. Prechádzky vytvárajú špecifické podmienky na zblíženie sa účastníkov a herbár je záznamom ich spoločných rozhovorov. Podľa prehlásenia autorov, zámerom tohto prostého konania je „oslobodiť svoj čas a otvoriť ho rozjímaniu, relaxácii a prehodnocovaniu vecí“.

Anca Benera & Arnold Estefan No Shelter From the Storm , 2015, video, 5 min 43 s., foto: archív autorov.

 

Eliška Mazalanová

More stories by

Eliška Mazalanová