Oto Hudec Gandy Gallery / Bratislava by

by 15. 6. 2016

Otázka angažovanosti v umení aj vzhľadom na aktuálne spoločenské dianie (tiež na Slovensku) dlho nerezonovala tak intenzívne, ako je to v súčasnosti. Dôkazom toho sú aj prebiehajúce výstavy v bratislavskej Kunsthalle či v Národnej galérii v Prahe. Oto Hudec je jedným z mála slovenských výtvarníkov, ktorí sa angažovaným umením zaoberajú programovo už niekoľko rokov. Tematicky svoju pozornosť upriamuje predovšetkým na problémy imigrácie, ekológie či vplyvu globalizácie na životné prostredie. Oto je multimediálny vizuálny umelec, pre svoju tvorbu využíva azda všetky formy vizuálnej prezentácie, ktoré zavše dopĺňa aj o zložku zvukovú. Nemenným spôsobom vznikali tiež diela pre aktuálnu, v poradí druhú samostatnú výstavu v jeho „domovskej“ – zastupujúcej Gandy gallery.

Autor sa v nej formálne aj ideovo pohybuje v intenciách predchádzajúcich projektov. Pre tento prípad pracuje s témou existencie včiel a ich ochrany. Ilustrovať túto myšlienku sa rozhodol prostredníctvom novely – fiktívneho príbehu o včelárovi, ktorý postavil raketu, aby v nej aj so svojimi včelami odletel na „Mirror Land“ – planétu podobnú Zemi – a zachránil ich tak pred vírusom. Vizuálne prerozprávanie tohto príbehu má opäť raz interdisciplinárny charakter. Objekt – nadrozmerná helma umožňuje vstúpiť do jej vnútra, čítať v nej niekoľko druhov kvetov, ktoré včely opeľujú a symbolicky tak objaviť ich vesmír. Ako dôkaz o skutočnosti tejto cesty slúži polaroidová fotografia z jej priebehu či včelí med priamo z Mirror Landu. Súčasťou výstavy je aj rozmerná „štúdia“ trajektórie letu vesmírom, dve kresby, keramické sošky astronauta či knižnica včelieho vosku. Skrátená verzia novely je veľmi citlivo a poeticky spracovaná vo videu, pre ktoré si sám autor aj vytvoril hudbu. Oto Hudec opäť raz spája umelecký aktivizmus s pôsobivým vizuálom. Komunikuje zrozumiteľným výtvarným jazykom, nemusí šifrovať a napriek naratívnosti nepôsobí prvoplánovo. Naopak, veľmi zdatne a nenútene poukazuje a symbolicky rieši zvolenú tému.

 

Oto Hudec pohľad do inštalácie výstavy The Man who travels with Bees v Gandy Gallery courtesy Gandy gallery foto: Adam Šakový

 

Marek Kuchár

More stories by

Marek Kuchár