DOM Festival by

by 17. 10. 2023

Deviaty ročník festivalu DOM 2023 (kurátorky: Martina Ivičič a Marianna Brinzová) sa po druhýkrát dočasne usídlil v biotope bratislavskej Prügerovej záhrady. Tá sa medzičasom mení na čoraz upravenejšiu obľúbenú oddychovú destináciu a na vrchole letnej sezóny nemá núdzu o návštevníctvo. Podtitul festivalu Expedícia súčasného umenia je však aj v tomto prípade viac než výstižný niektoré diela treba s pomocou mapy a popisiek hľadať priamo v teréne. Vyplýva to čiastočne z ich charakteru, ktorý sa snaží niekde vydarene, inde zas rozpačitejšie rešpektovať miestny genius loci. Prispieva k tomu aj členitosť multifunkčného areálu, jeho kľukatých lávok a malebných zákutí akými sú nepochybne napr. základy bývalých skleníkov. Ďalším výrazným elementom determinujúcim podobu jednotlivých projektov sa stáva často nevypočítateľná procesuálnosť diel, ktoré sa menia nielen pod vplyvom vrtkavých zmien počasia, ale aj na základe neočakávaných udalostí, ako keď ich skonzumuje miestna diviačia rodina. Nedokonalosť a nepredvídateľnosť sa stávajú spolukurátormi so zmyslom pre humor v ľuďmi kultivovanom priestore, ktorý sa však vždy tak trochu vymyká našej kontrole. Hoci výstava prináša aj silné skulpturálne solitéry, medzi nimi napr. podivuhodné objekty Richarda Aradského, podarilo sa vyhnúť tomu, aby vyznela ako výstupy zo sochárskeho sympózia. Paradoxne sa najviac pod kožu dostávajú diela, ktoré sa neberú veľmi vážne mystifikačná fotografická séria Marcela Korca o rastlinách ako prvých byrokratoch či nadrozmerná výšivka v priestore od Maud Kotasovej Sundej si stín. Iné diela reagujú priamo na históriu miesta, ako napr. Gábor Gyenes maľbou výjavov zo života pôvodného majiteľa záhrady, hoteliera Prügera, prírodnými pigmentami na spomínané bývalé skleníky. Pominuteľnosť týchto dočasných muralov nesie poetiku nevyspytateľnosti ľudského snaženia rovnako ako samotný životný príbeh hoteliera. Práve materiálne spracovanie jednotlivých diel a detaily pomáhajú sprostredkovať kvality ako krehkosť, organickosť, premenlivosť a tvárnosť. V niektorých prípadoch však celkový dojem narúšajú technické detaily jednotlivých diel. Festival DOM nie je jednoznačným aktivistickým apelom na udržateľnosť, no v prostredí Prügerky sa mu podarilo aktivovať citlivejšie vnímanie prírodných cyklov a využitie dostupných materiálov pre rozvíjanie kreatívneho myslenia (a to nielen v rámci sprievodného programu k výstave). 

DOM 2023, Richard Aradský, Transcription, foto: Peter Lančarič.

 

More stories by

Miroslava Urbanová